Felsőoktatás- és tudománymenedzsment

Felsőoktatás- és tudománymenedzsment

A szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett felsőoktatás-elméleti, vezetéstudományi, szervezetlélektani, jogi, humán kutatói-elemzői és minőségbiztosítási ismereteik és módszertani jártasságuk alapján alkalmasak szervezeti egységekben, projektekben irányítói, vezetői, tudományszervezési és kommunikációs feladatok ellátására. 

További információk a Tanulmányi Hivatal oldalán találhatók.