Karriertanácsadás és Pályaorientáció Kutatócsoport

A pályatanácsadással, pályaorientációval kapcsolatos kutatásoknak komoly hagyományai vannak Magyarországon. Ezekre a hagyományokra építve fontos megtalálni a XXI. sz. kihívásaira a mai válaszokat a pályatanácsadás, pályaorientáció területén. 


A mai gyorsan változó munkaerőpiaci környezetben a szervezetek részéről óriási igény van a legmegfelelőbb dolgozók megtalálására és megtartására. Ugyanakkor az emberek is azt keresik, hogy hogyan találhatnák meg a számukra legmegfelelőbb, legjobb munkát, állást, végsősoron a legmegfelelőbb pályát, amit sikerrel, megelégedéssel befuthatnak. 


A kutatócsoport célja, hogy a pályatanácsadásban, pályaorientációban megjelenő nemzetközi trendeket megjelenítse, hazai kontextusban vizsgálja, támogatva ezzel a karriertanácsadási gyakorlatot. További célunk, hogy a több korosztályt (általános iskola, középiskola, felnőttek) megcélzó tanácsadási, pályaorientációs gyakorlatban új módszereket adaptáljunk ill. alakítsunk ki hazai viszonylatokra. Ezen belül kiemelt célunk, hogy a kutatócsoport olyan önértékelő eljárásokat fejlesszen ki tanácsadók és pályaorientációs szakemberek számára, amelyek a munkaerőpiacon kurrens kompetenciákat mérnek. 


Aktuális kérdések, amelyekre szintén válaszokat keresünk:

  • A XXI. sz-ra jellemző munkaerőpiaci bizonytalanság pszichológiai összefüggései (pl. bizonytalanság tűrés, stressz, coping mechanizmusok, életkészségek)
  • Az internet és az IT adta lehetőségek (skype, app, gamifikáció, stb...) a pályaorientációban, karriertanácsadásban.
  • A XXI. sz-ra felszaporodó, az egyént támogató humán szolgáltatások kompetencia határai, szakmai együttműködések lehetőségei (coach, tanácsadó pszichológus, menedzsment tanácsadó, munkapszichológus, stb...)

 

A kutatócsoport vezetője: Budavári-Takács Ildikó Phd egyetemi docens

E-mail: budavari-takacs.ildiko@ppk.elte.hu

A kutatócsopor tagjai:

  • Hegyi-Halmos Nóra PhD egyetemi adjunktus
  • Korényi Róbert egyetemi tanársegéd
  • Sólyom Barbara PhD egyetemi adjunktus