Közösségi Művelődés, Hálózatok, Társadalmi inklúzió Kutatócsoport

Célunk, hogy feltárjuk, összehasonlítsuk és elemezzük a posztmodern hálózati jelenségeket, melyek a kultúrában, a közösségekben, és az inkluzív oktatás mögött húzódnak, a tevékenységet szervező intézményrendszert, az abban résztvevő és érdekelt egyének, közösségek sajátosságait kutatva.


A kutatócsoport kutatásainak fókuszában az alábbi témakörök állnak:

 • A hálózatosodás megnyilvánulási formái a közművelődés intézményeiben, a művelődő közösségek szempontjából
 • A közművelődési intézményekben és közösségi színterek jellegzetességei
 • A különböző társadalmi csoportok jellegzetes kultúrafogyasztási szokásait
 • Az inklúzió differenciált megnyilvánulási formái (pl. mikroközösségekben, az otthonoktatottak körében, a felsőoktatási, munkaerőpiaci, társadalmi színtereken, kisebbségi és a migráns csoportok)
 • Tőkeelméletek és kulturális vonatkozásaik a közöségi művelődés intézményeiben és a művelődő közösségekben
 • A Kárpát-medencei közösségi művelődésének és kulturális hagyományainak kutatása szinkrón és történeti vetületben
 • A kultúra globális és európai kihívásaira, a hálózatosodásra adott válaszok a közösségi művelődés területén, a virtualitás valóság hatása a kultúra területén

A kutatócsoport vezetője: Mandel Kinga PhD habilitált egyetemi docens

E-mail: mandel.kinga@ppk.elte.hu

A kutatócsoport tagjai:

 • Benkei-Kovács Balázs PhD egyetemi adjunktus
 • Ponyi László PhD egyetemi adjunktus
 • Berényi Ildikó mestertanár
 • Fekete Anna közösségszervezés BA hallgató
 • Gyura Réka közösségszervezés BA hallgató
 • Ainagul Ismagulova Dean of Philology and Pedagogy Faculty, Sh. Ualikhanov Kokshetau State University
 • Anargul Belgibayeva Head of Business Department of Sh. Ualikhanov Kokshetau State University