Professional Learning at the Workplace Research Group

A kutatócsoport célja, hogy létrehozzon egy ún. harmadik teret, amely összekapcsolja az egyetemen megvalósuló tudományos kutatás eredményeit a szakmai tanulás gyakorlati tapasztalataival ily módon is segítve a formális, non-formális és informális keretek között megjelenő szakmai tanulás jelenségének alaposabb megértését, értelmezését. 
A kutatócsoport munkája több alcsoport kutatási projektjeiben fonódik össze, felölelve a szakmai tanulás változatos problémaköreit nem titkolva azt a szándékot, hogy ebben a formában is támogassa a humán erőforrásfejlesztés szakmai professzionalizációs folyamatait. A kutatócsoport témáiban tehát szorosan kapcsolódik az intézet néhány éve elindított Emberi erőforrás tanácsadó MA képzéséhez. Hűen a harmadik tér (third space) fogalomköréhez a kutatócsoport szándéka különböző szakemberek integrációja a közös munkában, ennek következtében külső szakemberek, más karok oktatói, doktorandusz és MA hallgatók is aktívan kapcsolódnak az alprojektekhez.
A kutatócsoport további céljai között szerepel a kapcsolódó kutatók munkájának professzionális segítése, egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely ösztönzi a változatos tapasztalatok megosztását és ezáltal a szakmai tanulás/fejlődés új értelmezési kereteit hozhatja létre. 
 

A kutatócsoport vezetője: Kovács Zsuzsa PhD egyetemi adjunktus

E-mail: kovacs.zsuzsa@ppk.elte.hu

A kutatócsoport munkanyelve: angol

A kutatócsoport tagjai:

  • Kálmán Csaba PhD egyetemi adjunktus
  • Üröginé Ács Anikó egyetemi tanársegéd
  • James Mmari PhD hallgató
  • Yin Mar Win PhD hallgató
  • Árendás Kata mesterszakos hallgató
  • Németh Adél mesterszakos hallgató
  • Kiss Aranka executive coach, szervezet szakpszichológus