Felnőtt-tanulási és tanítási Kutatócsoport (megszűnt: 7/2020 (I.21.) KT határozat)

Felnőtt-tanulási és tanítási Kutatócsoport (megszűnt: 7/2020 (I.21.) KT határozat)

A Felnőtt-tanulási és tanítási Kutatócsoport kutató és oktató munkájának fókuszában a formális, nem formális és informális színtéren megvalósuló, az élethosszig tartó tanulás paradigmájában a lehető legtágabban értelmezett felnőtt-tanulási folyamatok állnak. Figyelemmel az Európai Unió szak-és felnőttképzés fejlesztésére vonatkozó  ajánlásaira, kutatjuk a globális munkaerőpiac oktatási-képzési kihívásaira adható magyarországi válaszokat, a tudás és a tudásmenedzsment fogalmi és tartalmi kérdéseit.  Nemcsak arra keressük a választ, hogy milyen módon zajlik a felnőttek minőségközpontú  tanulási folyamata, de vizsgáljuk annak társadalmi és gazdasági összefüggéseit, a tanulás  hatékonyságának növelését célzó korszerű, a nemzetközi (globális) munkaerőpiac követelményeinek  megfelelő eljárásokat, jó gyakorlatokat; a képzők-képzésének újszerű lehetőségeit; a tanulási környezet változásait, különös tekintettel a hálózati tanulásra, ezen belül az info-kommunikációs technológiák integrálására. A tudásmenedzsment vonatkozásában kiemelten kezeljük a felnőttek tanulási folyamatainak meghatározó részét képező, a rejtett tudásra is építő munkahelyi tanulási folyamatok vizsgálatát.  Felnőttképzési kutatásaink megfelelnek a  nemzetközi tudományos és gazdasági szektor által elvárt követelményeknek. Törekszünk a hazai és nemzetközi tudományos intézmények és a munkaerőpiac szereplőivel történő hálózati együttműködésre, tudásmegosztásra, eredményeink széles körben történő terjesztésére.

A kutatócsoport vezetője:

Kereszty Orsolya habilitált egyetemi docens

  • E-mail: kereszty.orsolya@ppk.elte.hu