ELKH-ELTE-PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport

A kutatócsoport 2017 óta dolgozik a BÉTA projekten. A BÉTA mozaikszó röviden megfogalmazható vizsgálati célunkból áll össze: “Biológiai Érés és TApasztalat a serdülőkori agyi és kognitív fejlődésben” (http://betalab.hu/). Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi mozgatja a fejlődést, hogyan válik a gyerek felnőtté. Új módszereinknek köszönhetően választ kapunk számos olyan kérdésre, melyek korábban nem voltak megválaszolhatóak. Résztvevőink biológiai korát (azaz érettségi szintjét) az életkorukhoz hasonlítva, külön vizsgáljuk az átlagos, valamint a gyorsabban, illetve lassabban érő serdülőket.  A biológiai kort a kéz ultrahangos vizsgálatával mérjük, de tervezzük genetikai és neurobiológiai jellegű biomarkerek bevezetését is.

Miután sikerült megmutatnunk, hogy a biológiai kor és a kronológiai kor a serdülőkori kognitív (Sci Rep 12, 5311, 2022)   és érzelmi (J Pediatr Nurs 67,132, 2022) fejlődés szétválasztható tényezői, most az agy hálózati jellegzetességeinek nagyléptékű változásait szeretnénk felderíteni ezek függvényében. Célunk továbbá a pszichiátriai zavarok megjelenését megelőző, feltehetően eltérő serdülőkori érési trajektóriák vizsgálata.

A BÉTA projekt az első olyan vállalkozás a világon, amelyik kifejezetten a biológiai érés sebességének hatásait vizsgálja serdülőkorban, ezzel segítve az egészséges fejlődést szolgáló oktatási/nevelési stratégiák kidolgozását. 


Vezetés

Kovács Ilona kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5669
Szoba: 127
E-mail: kovacs.ilona@ppk.elte.hu

Tagok

Fehér Lili kutatócsoport tag, hallgató
Berencsi Andrea külső tag
Bocskai Gábor külső tag
Gombos Ferenc külső tag
György Zoltán külső tag
Oláh Gyöngyi külső tag
Pótári Adrián külső tag
Szakács Hanna külső tag
Tróznai Zsófia külső tag
Utczás Katinka külső tag
Ziman Gergely külső tag

Oktatók, kutatók

Gerván Patrícia egyetemi adjunktus
Szoba: 308
E-mail: gervan.patricia@ppk.elte.hu