Táplálkozástudomány, Egészségturizmus és Rekreáció Kutatócsoport

A kutatócsoport célja, hogy tudományos kutatásokat végezzen (sport)táplálkozást, szabadidő-eltöltést és egészségturizmust érintő témákban, különösen a hazai felnőtt lakosság körében, valamint a legális teljesítményfokozás területén. További küldetése a tudományos gondolkodás népszerűsítése az oly sokakat érintő és nagy érdeklődésnek örvendő táplálkozás és testmozgás, valamint az alternatív terápiák terén.


Vezetés

Boros Szilvia kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Szoba: igazgatói iroda
E-mail: boros.szilvia@ppk.elte.hu

Tagok

Magyar Márton kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Patakiné Bősze Júlia kutatócsoport tag, egyetemi docens
Ránky Márta kutatócsoport tag, testnevelő tanár

Oktatók, kutatók

Karsai István tudományos főmunkatárs