Elérhető online a JALKI legújabb száma

2023.07.11.
Elérhető online a JALKI legújabb száma

Virtuális csereprogramok a COVID-19 világjárvány idején, közösségi innováció a szakmai tevékenységek gyakorlásához, együttműködési készségek fejlesztése portfólióprojektek segítségével és differenciált oktatás az angol nyelv tanítása során – négy izgalmas kutatással jelentkezik a JALKI legújabb száma.

Az intézett által gondozott Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation (JALKI) olyan empirikus kutatásokat és elméleti összefoglalókat publikál, amelyek a probléma-központúság és a kritikai szemlélet szellemében vizsgálják és értelmezik a felnőttek tanulásával összefüggő változatos jelenségeket. A 2023-as év első száma már elérhető online.

Erdei Luca Alexa, Marcin Rojek és Joanna Leek Learning alone together: Emergency-mode educational functions of international virtual exchange in times of the COVID-19 pandemic című tanulmánya a világjárvány idején megvalósuló virtuális csereprogramok jellemzőit vizsgálja. A cikk javasolja a „vészhelyzeti” virtuális csere fogalmának használatát és felvázolja a virtuális csereprogramok oktatási funkcióinak alakulását, valamint az egyes funkciók elterjedtségét.

Laura Ritchie Practice of praxis című tanulmánya az informális tanulási környezetben megvalósuló és a kollektív bevonódásra építő tevékenységeken keresztül történő tanulásra összpontosít. A tanulmány a YapNet elnevezésű online platformot, mint kísérleti közösségi innovációt vizsgálja, amelyen keresztül a még kiforratlan szakmai képességek és tevékenységek gyakorlására van lehetőség a platformot használó közösségből érkező konstruktív visszajelzések alapján.

Bánhegyi Mátyás és Fajt Balázs Improving university students' cooperation skills through portfolio projects: A pilot study című tanulmánya az egyetemi hallgatók együttműködési készségeinek fejlesztése szempontjából vizsgálja a portfóliómódszer alkalmazását egy kísérleti projekthez kapcsolódó kutatás alapján. A cikk bemutatja a kooperációval kapcsolatos kezdeti tanulói attitűdöket és az együttműködést célzó portfóliófeladatok fogadtatását, valamint kitér a kooperatív készségek szaknyelvi angolórák keretein belül történő fejlesztésének lehetőségeire.

Kótay-Nagy Annamária Differentiated instruction in the EFL classroom: An interview study on Hungarian primary and secondary school EFL teachers' views and self-reported practices című tanulmánya a differenciált oktatás értelmezéseit és gyakorlatait vizsgálja az angolt mint idegennyelvet oktató tanárok esetében. A cikk feltárja a differenciált oktatással kapcsolatos attitűdöket és kivitelezési stratégiákat, valamint azonosítja a megvalósítás kihívásait és lehetőségeit.

A JALKI legújabb, nyílt hozzáférésű cikkei elérhetők itt.