Kezdődik a tanév!

2022.08.30.
Kezdődik a tanév!

Gratulálunk az emberi erőforrások BSc/közösségszervezés BA/emberi erőforrás tanácsadó MA/andragógia MA szakra nyert felvételhez. Örömünkre szolgál, hogy személyes jelenléttel megvalósuló oktatásban lehet részük. Az első éves hallgatókat a beiratkozáson és a szakos tájékoztatókon várjuk legelőször.

Az órarend szerinti órákról a Neptunban meghirdtett kurzusok szerint tájékozódhatnak, változás esetén is a Neptunban értesítjük Önöket. Másod és harmadéves hallgatóinknak is regisztrálni (aktiválni/passziválni) kell a 2022/23. I. (őszi) félévre. A kurzusfelvétel a Qtérben meghirdetett időrendben történik, legkésőbb 2022. szeptember 16. 16:00 óráig tudják a tárgyakat felvenni. A tárgyakat csak a mintatanterv szerinti félévekben hirdetjük. Tárgyfelvételi probléma esetén még a határidő lejárta előtt, képernyőképet is küldve jelentkezzenek az intézeti oktatásszervezőnél az fti@ppk.elte.hu címen.

Általános tanulmányi kérdéseikkel a szakos tanulmányi ügyintézőhöz, Molnár Szilvia Krisztinához fordulhatnak. Szakos kérdésekkel keressék a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Titkárságát.

További hasznos információk intézeti honlapunk Oktatás menüpontjában érhetők el.