Az ELTE PPK Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, meghatározott kutatási feladatokra  kutatócsoportok alapíthatók. A kutatócsoportok alapításáról az Intézeti Tanács javaslatára a Kari Tanács dönt, a kutatócsoportok éves beszámolóját a Kari Tanács fogadja el. 

A Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetben négy kutatócsoport működik.