Maróti Andor Emlékkonferencia

2022.05.06.

2022.04.22.
Maróti Andor Emlékkonferencia

Az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézete a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésével Maróti Andor Emlékkonferenciát szervez 2022. május 6-ára.

A konferencia célja, hogy emléket állítva Maróti Andor több mint hat évtizedet átfogó iskolateremtő munkásságának, találkozóra hívja azokat, akik a kultúra és a közösségi művelődés, a szak- és felnőttképzés területén tevékenykednek, s akik Maróti Tanár Úr közvetlen tanítványai voltak, vagy a tanítványok tanítványaiként folytatói, kiterjesztői Tanár Úr közművelődési szakemberképzés terén kifejtett tanári és kultúrakutatói munkásságának. A konferencia programja lehetőséget ad kitekinteni a közösségi művelődés aktuális helyzetére, diskurzust kezdeményezni a szélesen értelmezett kultúra és közösségi művelődés megoldásra váró kérdéseiről.

Résztvevőként elvárjuk mindazokat, akik az emlékezés kapcsán kíváncsiak arra, hogy hogyan él tovább napjainkban az a nyitott, kutató magatartás és kritikai szemlélet, amely Maróti Andor kultúraelméleti és kultúraközvetítői munkásságát jellemezte. Reményeink szerint a személyes részvételen alapuló konferencia jó alkalom lesz arra, hogy a különböző területen tevékenykedő értelmiségi szakemberek személyesen találkozzanak, kötetlen eszmecserék keretében reflektáljanak a kultúra, a közösségi művelődés és az oktatás nap mint nap felmerülő és válaszra váró kérdéseire.

 

A konferenciára előzetesn regisztrálni szükséges.

A program plenáris előadásokból és szekcióülésekből áll. Szekciók: I. Maróti Andor öröksége, II. Közösségi művelődés jelene és jövője, III.  Felnőttképzés és közösségi művelődés, IV. Szakmai professzió és progresszió a közösségi művelődésben

Helyszín: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Időpont: 2022.05.06., 10:30-15:30 (érkezés 10:00 órától)

 

Maróti Andor (1927-2021) az ELTE címzetes egyetemi tanára, a magyar művelődésügy, a közművelődési szakemberképzés, a magyarországi kultúrakutatás meghatározó alakja, a komplex kultúrakutatás metodológiájának hazai megalapozója. Az ELTÉ-n kívül tanított az egri és a szombathelyi Tanárképző Főiskolán, valamint a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen. Könyvei, tanulmányai és konferencia-előadásai a mai napig meghatározóak a kultúrafilozófia, az egyetemi kulturális szakemberképzés, az andragógiai tudományos élet és a kultúramenedzselés területén.