4. Gyakorlatvezetői találkozó

Szakmai gyakorlati partneri fórum közösségszervezés, andragógia és emberi erőforrás tanácsadó képzésekben

2020.01.27.
4. Gyakorlatvezetői találkozó

Immáron negyedik alkalommal rendezett szakmai gyakorlati partnertalálkozót az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézete. 2020. január 14-én a közösségszervezés alapszakos, az andragógia mesterszakos és a magyar, valamint angol nyelven is szervezett emberi erőforrás tanácsadó mesterszakos képzésekhez kapcsolódó, összefüggő, egyéni szakmai gyakorlatokra fogadóintézményként is funkcionáló partnerek gyűltek össze tanácskozásra.

A partnertalálkozó célja volt, hogy az egyetem és a szakmai gyakorlatot nyújtó szervezetek, intézmények, vállalatok között erősödjön az együttműködés, új kapcsolatok jöjjenek létre, a jelenlegi és potenciális fogadóintézmények megismerkedjenek a megújított szakmai gyakorlati követelményrendszerrel. Az újabb munkaerőpiaci elvárások, az elmúlt évek tapasztalatai indukálták a szakmai gyakorlati követelményrendszer fejlesztését, mely továbbra is továbbra megfelel az egyes szakos képzési és kimeneti követelményeiről szóló jogszabálynak, jobban igazodik a kari törekvésekhez és egységesített eljárásokhoz, reagál a visszajelzett hallgatói és partneri igényekre.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése. Az új követelményrendszer fontos eleme, bár továbbra is megmarad a jogszabályban is rögzített hallgatói választás szabadsága, több lehetőség kínálkozik számukra az állandó szakmai partnereknél, mivel egyre növekszik a határozatlan időtartamra kötött együttműködési megállapodások száma, bővül a szakterületi kör. A szakmai gyakorlat területeiről, feladattípusairól és a teljesítési határidőkről áttekintő táblázat készült, mely egyaránt szól a hallgatók és a gyakorlatvezetők számára. A hallgatók az ELTE PPK és a szakmai gyakorlóhely mint fogadóintézmény között létrejött együttműködési megállapodás alapján, a gyakorlatvezető által aláírt befogadó nyilatkozatban előre jelzett és a gyakorlatért felelős oktató által elfogadott feladatokat végzik, erről gyakorlati naplót vezetnek.  Az egységes gyakorlati napló szakmai beszámolóból, önértékelésből és gyakorlatvezetői értékelésből, valamint referencialevélből áll. A hallgatók jól tudják hasznosítani ezt a dokumentumcsomagot a diploma megszerzése után, a munkaerőpiacra történő kilépésükkor.

A szakmai gyakorlat teljesítése a képzés alatt történő teljesítésén kívül kreditelismerés, azaz előzetes vagy jelenlegi munkatapasztalat alapján is történhet, ennek eljárásmódját és követelményeit is tartalmazza az új tájékoztató anyag.

A szakmai gyakorlatért felelős oktatók tájékoztatója mellett a külső gyakorlóhelyi gyakorlatvezetők és hallgatók is elmondták tapasztalataikat. A hallgatók kiemelték, hogy a gyakorlat elvégzésében a legnagyobb kihívás nem is a szakmai feladatok teljesítése, hanem a rá fordítandó idő biztosítása, a nappali tagozatos órarenddel való összeegyeztetése oly módon, hogy közben a gyakorlóhely valós munkafolyamataiba tudjon beilleszkedni. Az emberi erőforrás tanácsadás területén a hallgatói igény meghaladja a gyakornoki állásokban kínált feladatköröket, melyek döntő többsége toborzás és kiválasztás, ami csak egy részét fedi le ennek a szakterületnek. A közművelődési területen a fogadóintézmények gyakorlatvezetői hangsúlyozták az intézménylátogatás típusú szakmai gyakorlatok fontosságát amiatt, hogy a hallgatók minél jobban megismerjék az intézményrendszert az összefüggő, egyéni szakmai gyakorlatukra történő helyválasztás előtt. Az emberi erőforrás tanácsadói területet képviselő partnerek kifejezték szándékukat arra vonatkozóan, hogy gyakornoki programon kívül is fogadják a mesterszakos hallgatókat a 30 és 110 órás szakmai gyakorlatra. Az angol nyelven folyó human resource counselling masterprogramra felvett külföldi hallgatók szakmai gyakorlatát jelenleg a szak indításában is együttműködő partnerek biztosítják, de a képzési programot gondozó Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet szívesen veszi további olyan szerveztek jelentkezését, ahol megvalósítható harmadik országból jövő hallgatók foglalkoztatása, képzése szakmai gyakorlat céljából.

A harminc főt meghaladó 4. Gyakorlatvezetői találkozó eredményesen zárult: bővült a partneri kör, explicitté váltak új igények és elvárások, elfogadásra találtak a gyakorlatok szervezésének újraszabályozott háttérfolyamatai.