Könyvajánló: Közművelődés és romák

2020.05.05.
Könyvajánló: Közművelődés és romák

Nemrégen jelent meg kollégánk, Dr. Ponyi László egyetemi adjunktus könyve Közművelődés és romák címmel. A L’Harmattan kiadó Metszéspontok című interdiszciplináris tudományos kötetsorozata részeként napvilágot látott kötet közel 260 oldalon keresztül elemzi a hazai közművelődés rendszerváltást követő helyzetét. A mű empirikus alapja egy regionális kutatás, amely elsősorban, de nem kizárólagosan a roma lakosság számára fenntartott közösségi színterek sajátosságait vizsgálta.

A szerző olyan aktuális és közérdekű témákat vesz górcső alá, mint például a magyar kultúra lehetséges válaszai a globális és európai kihívásokra. Elemzi a kisebbségi oktatás kérdéseit, ezen belül is a roma közösségek oktatását és kulturális, közművelődési tevékenységét. Vizsgálja azt is, hogy a társadalmi és oktatási egyenlőtlenségek, a szegregáció, a multikulturális nevelés és oktatás koordinátarendszerében valójában mi is a roma közösségi házak szerepe. Ők maguk is szegregáló intézmények lennének?

A kötet írója multidiszciplináris megközelítéssel dolgozza fel a témákat, és igyekszik a feltett kérdésekre választ adni, a jelentkező problémákra javaslatokat megfogalmazni a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek egymást kiegészítő alkalmazásával.

Ajánljuk mindenki figyelmébe!

Dr. Benkei-Kovács Balázs, egyetemi adjunktus