Rangsorok – teljesítmény vagy kommunikáció?

2023.02.16.
Rangsorok – teljesítmény vagy kommunikáció?

A HVG Diploma 2023 kiadványának bemutatójával egybekötött ranking szakmai workshop azt a kérdést járta körül, hogy vajon mit mutatnak az egyetemi rangsorok aktuális eredményei. Az OTP Fáy András Alapítvány központjában tartott programon az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetének (FTI) Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoportja adott támpontokat ahhoz, hogyan érdemes értelmezni a rangsorok helyezéseit és mik az eredmények felhasználásának korlátai.

A rendezvényt Dr. Dorner Helga Intézetigazgató elnökölte és Prof. Zsolnai Anikó, az ELTE PPK dékánja nyitotta meg. Dr. Fábri György, az ELTE PPK habilitált egyetemi docense, a Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport vezetője az előadásában arról beszélt, mit mutatnak, mit fednek el és mire használhatók helyesen a rangsor adatok. A nemzetközi kitekintést Dr. Soós Sándor, az ELTE PPK egyetemi adjunktusa adta meg. A húsz év magyar egyetemi rangsorolásáról szóló kerekasztal beszélgetésben résztvevők (Eszterhai Marcell elnök, HÖOK; Szakál Péter oktatási igazgató, SZTE, Prof. Sziklai Péter, rektorhelyettes, ELTE; Szluka Péter könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem; Dr. habil Vass László, rector emeritus, METU; Prof. Zaránd Gergely Attila Tudományos Tanács elnök, BME) egyetértettek abban, hogy a ranking a felsőoktatási intézményi kommunikációban egyre nagyobb hangsúlyt kap. Akár csak Dr. Fábri György előadásában, itt is felmerült, hogy a rangsorokban nem szabadna csak a tudományos publikációs teljesítményre fókuszálni, az intézményi stratégiákban való célravezetőbb felhasználáshoz más elemekre és több minőségi szempontra van szükség. (Az előadások megtekinthetők itt.)

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetében kiemelten foglalkozunk a felsőoktatás-pedagógiai fejlesztési lehetőségekkel. Fontosnak tartjuk kutatásalapú érvekkel alátámasztani a szektorban végbemenő változásokra reflektálást, mely változásokban a ranking téma, azon belül az intézményi autonómia és a teljesítmény közötti összefüggés is napirenden van. Prof. Hunyady György akadémikus által elnökölt és Dr. Dorner Helga intézetigazgató által szervezett 2021/22-es tanév Pedagógia - felsőfokon című felsőoktatásoktatás-pedagógiai előadássorozata online itt érhető el.

 

(A kép forrása: ranking.elte.hu)