Szakdolgozat

Letölthető tájékoztató a szakdolgozat típusairól és követelményekről a közösségszervezés BA szakon

 

Témakiírások

 

Közösségszervezés BA szakdolgozati témakiírások

A választott témát a Neptun bejelentés előtt egyeztetni szükséges a témavezetővel.

Témabejelentési határidő: Hallgatói Követelményrendszer, 411. § (1)


Útmutató

Az Útmutató a szakos szakdolgozati követelményrendszert és a Hallgatói Követelményrendszert alapul véve a szakdolgozat készítését hivatott segíteni többek között a témaválasztástól, a kutatásetikai engedély kérelmezésén, konzultációkon át a szakdolgozat formai és tartalmi követelményéig.

FTI Útmutató szakdolgozathoz/diplomamunkához


Követelmények

A szakos szakdolgozati követelmények leírása a Tanulmányi Hivatal oldaláról tölthető le, emellett irányadó a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet szakdolgozati Útmutatója.

A közösségszervezés BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat 2019/2020. tanévtől megkezdő hallgatókra)
A közösségszervezés BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat 2021/2022. tanévtől megkezdő hallgatókra)

További, szakdolgozattal kapcsolatos szabályokat (pl. titkosítás, témamódosítás határideje) tartalmaz a Hallgatói Követelményrendszer (76-80. §).

FIGYELEM! A szakdolgozati követelményrendszerben megjelent a portfólió típusú szakdolgozat is, melynek leírása a Tanulmányi Hivatal oldalán, itt található. (A felvétel éve szerinti dokumentumot kell választani.)


Portfólió típusú szakdolgozat

A portfólió típusú szakdolgozat szabályait is a szakos szakdolgozati követelményrendszer tartalmazza. 

FIGYELEM! Bár a portfólió típusú szakdolgozatnál témaválasztás nem történik, azonban Neptun témabejelentést szükséges tenni. (Bővebben: Neptun témabejelentés almenüben.)

A portfólió típusú szakdolgozatnál konzultációs igazolásra nincs szükség.


Neptun témabejelentés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a témavezetőt a hallgató választja, nem az Intézet jelöli ki. Külső konzulensként kell megadni azt, aki a Neptunban témavezetőként nem választható ki.

A Neptunban, a témabejelentésnél először a (belső) témavezetőt kell megadni, és amennyiben külső konzulenst is választ valaki, másodszorra kell őt beírni. A Neptun ezen felülete így néz ki:

A kutatásetikai engedélyt csak az ELTE közalkalmazott, fokozattal rendelkező oktatója adhatja be. Amennyiben a témavezető tanársegéd, helyette az intézeti KEB tag jogosult a kutatásetikai kérelmezésre, erről a témavezetővel szükséges egyeztetni.

A közösségszervezés BA budapesti képzési helyszínen az "Egyedi téma" gombot használva tudnak témabejelentést tenni. A portfólió típusú szakdolgozat választása esetén a Neptunban a témaként azt kell beírni: portfólió, témavezetőként Gulyás Barnabást kell kiválasztani. 

A témabejelentés módjáról és határidejéről a Tanulmányi Hivatal teszi közzé a tájékoztatót a tanulmányi hírek között. Kérjük, kísérjék figyelemmel, valamint irányadó a Hallgatói Követelményrendszer, 411. § (1).


Témabejelentés módosítása

A témabejelentés módosítása jelentheti a téma módosítását és/vagy a témavezetőváltást.

Témamódosításra a záróvizsga előtt legkésőbb 4 hónappal van lehetőség, tehát tavaszi féléves (júniusi) záróvizsga esetén január közepéig, őszi féléves (januári) záróvizsga esetén augusztus közepéig. A határidő be nem tartása következő félévi záróvizsgát von maga után.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a cím módosítástá nem kell bejelenteni, amennyiben az a már bejelentett témán belül értelmezhető.

 

A témabejelentés módosításának menete:

1. A hallgató ír e-mailt a ppkto@ppk.elte.hu címre (TH-nak) cc a témavezetőnek (elte.hu végű e-mail címére) és cc az fti@ppk.elte.hu címre. Az e-mailnek tartalmaznia kell

 • a hallgató nevét

  - Neptun kódját

  - a képzés helyszínét (Budapest vagy Szombathely)

  - a képzés szintjét (alapképzés, mesterképzés vagy szakirányú továbbképzés)

  - a képzés munkarendjét (nappali vagy levelező)

  - a szak nevét

  - a szakdolgozat (diplomamunka) témáját (amennyiben ezt a tételt kívánja módosítani, úgy kérjük, tüntesse fel a szakdolgozati cím mögött, hogy módosítás)

  - a záróvizsga tervezett félévét,

  - a témavezetővel egyeztetve a szakdolgozat titkosítására vonatkozó kérést (igen vagy nem)

  - a témavezető nevét (amennyiben ezt a tételt kívánja módosítani, úgy kérjük, hogy tüntesse fel a konzulens neve mögött, hogy módosítás)

  - a második (ELTE) témavezető nevét (amennyiben van)

  - a külső (nem ELTE) témavezető nevét (amennyiben van)

  - a kutatásetikai engedély szükségessége (igen vagy nem)

2. Ebben az e-mailben foglaltakat jóváhagyja/elutasítja a témavezető és az intézetigazgató külön-külön e-mailben a ppkto@ppk.elte.hu címre küldve.

 

Abszolutóriumot szerzett hallgatóknak későbbi szakdolgozat leadásnál újabb témabejelentést nem szükséges tennie, amennyiben a korábbi témavezetője továbbra is vállja a közös munkát, valamint a téma is változatlan.

 


Szakdolgozat leadása Neptunban

A szakdolgozat leadásának módjára vonatkozó információkat a Tanulmányi Hivatal teszi közzé a tanulmányi hírek között. Kérjük, kísérjék figyelemmel. Szakdolgozatot feltölteni a Neptunba csak az tud, akinek van érvényes záróvizsga jelentkezése a szakdolgozat feltöltésével megegyező félévben. 

FIGYELEM! A szakdolgozatot a Neptunba akkor is fel kell tölteni, ha azt egy korábbi félévben papír alapon már benyújtotta, de nem tette le a záróvizsgát.