Szervezeti és Munkahelyi Tanulás Kutatócsoport

Szervezeti és Munkahelyi Tanulás Kutatócsoport

A kutatócsoport vizsgálatainak középpontjában a szervezeti és a munkahelyi tanulás áll. Értelmezésünk szerint a szervezeti és a munkahelyi tanulás számos szinten és formában (pl. egyéni, kollektív, társadalmi, online, jelenléti, formális, informális), illetve tágabb és szűkebb kontextusokban, terekben (pl. információs társadalom, gazdaság, felsőoktatás, céges környezet, otthon) valósulhat meg. Vizsgálataink ezért interdiszciplináris szemléletet tükröznek – a kutatási témáink és a módszertani eszköztárunkat tekintve egyaránt. A társadalomtudományi és neveléstudományi irányultságot segítjük az antropológia, oktatásszociológia, szervezetpszichológia, valamint az alkalmazott közpolitikai tudományok tradicionális és innovatív kutatásmódszertani megoldásaival.

Főbb kutatási irányaink: a munkahelyi tanulás és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai, digitalizáció és nemzetköziesítés a szervezeti és a munkahelyi tanulás szolgálatában, felsőoktatási intézmények mint a szervezeti és a munkahelyi tanulás terei, felnőttkori tanulás, szakmai professzionalizáció és a humán erőforrás menedzsment összefüggései, szervezeti és munkahelyi tanulástámogatás innovatív formái (pl. mentorálás és tanácsadás). 
A kutatócsoport célja, hogy az alapkutatáson túl az alkalmazott kutatási szemléletmód segítségével hidat képezzen az egyetemi tudásteremtők és -megosztók, valamint a legtágabb értelemben vett tudásfelhasználók között.

A kutatócsoport vezetője:

Dorner Helga egyetemi docens, intézetigazgató, e-mail: dorner.helga@ppk.elte.hu

A kutatócsoport tagjai:

Hegyi-Halmos Nóra egyetemi adjunktus, e-mail: hegyi.halmos@ppk.elte.hu

Káplár-Kodácsy Kinga egyetemi adjunktus, e--mail: kaplar-kodacsy.kinga@ppk.elte.hu

Kovács Zsuzsa egyetemi adjunktus, e-mail: kovacs.zsuzsa@ppk.elte.hu

Schiller Emese egyetemi adjunktus, e-mail: schiller.emese@ppk.elte.hu

Erdei Luca Alexa egyetemi tanársegéd, e-mail: erdei.luca@ppk.elte.hu

Gulyás Barnabás egyetemi tanársegéd, e-mail: gulyas.barnabas@ppk.elte.hu

Pongor-Juhász Orsolya egyetemi tanársegéd, e-mail: pongor.orsolya@ppk.elte.hu

Antesberger Klára PhD-hallgató, e-mail: antesberger@staff.elte.hu

Bo Nang Sagawah Win PhD-hallgató, e-mail: nangsagawah@student.elte.hu

James Mmari PhD-hallgató, e-mail: james77@student.elte.hu

Prasun Sharma PhD-hallgató, e-mail: james77@student.elte.hu

Yin Mar Win PhD-hallgató, e-mail: yinmar.win@ppk.elte.hu

Adamecz Anna külső tag

Cameron David külső tag

Kumar Swapna külső tag

Misic Gorana külső tag

Orosz Kata külső tag

Rymarenko Margaryta külső tag