Kutatócsoportunk a tudás-átadás/teremtés és intézményeik (pl. egyetem, kutatóhálózatok, felnőttképzési programok) társadalmi percepciós (pl. rankingek), szociológiai (pl. medializálódás) és filozófiai (pl. kommunikációfilozófia), módszertani (pl. gamification)  kérdéseit vizsgálja, valamint a globális problémák szemléleti  megközelítéseit elemzi. Eredményeinket közvetlenül hasznosítjuk a Kar filozófiai, etikai, társadalomtudományi kurzusaiban, képzéseiben. Laborunk új, médiahasználti kutatásoknak ad teret, valamint továbbviszi és gondozza az MTA Tömegkozmmunikációs Kutatócsoport szakmai anyagait, dokumentum- és könyvállományát.

 

A kutatócsoport vezetője:

Fábri György habilitált egyetemi docens, e-mail: gyorgy.fabri@ppk.elte.hu

A kutatócsoport tagjai:

Soós Sándor egyetemi adjunktus, e-mail: soos.sandor@ppk.elte.hu

Székely Mózest udományos főmunkatárs, e-mail: szekely.mozes@ppk.elte.hu

Kasza Georgina doktorjelölt

Gróf Henrik, mesterszakos hallgató

Papp Z. Zsuzsanna külső tag

Schrankó Péter külső tag, e-mail: schrankop@staff.elte.hu

Kérjük, látogasson el a kutatócsoport Facebook oldalára is.

 

HU 2019.08.21.