Távolléti kérelem - 2020/21. I. (őszi) félév

A 2020/2021. tanévben jelenléti oktatással meghirdetett kurzusok esetén Önnek személyesen kell részt vennie az órán az Egyetem épületében. Ez alól csak akkor kap mentességet, ha Ön a távolléti oktatásban való részvételre engedélyt kap.

A távolléti oktatás célja, hogy az olyan élethelyzetben lévő hallgató, akinek a fizikai jelenléte nem megoldható, mert a járványügyi helyzet miatt Magyarországra való beutazása akadályba ütközik, vagy egészségügyi állapota miatt számára veszélyes a közösségben, jelenléttel folyó oktatásban való részvétel, a tanulmányi és vizsgakötelezettségeit teljesíteni tudja. Az engedély az akadály elhárultáig (pl. beutazás megvalósulása), de legkésőbb a járványügyi helyzet megszűntéig szól.

Az engedélyhez szükséges kérelem a Neptun hallgatói webes felületére belépve az Ügyintézés / Kérvények menüpont alatt "Kérelem távolléti oktatási formában való részvételre" néven érhető el. A kérelemben meg
kell jelölni azt az okot, amely a jelenlét alóli mentességet indokolja.

FIGYELEM! Ha Ön a távolléti oktatásban szeretné a félévet megkezdeni, a kérvényt 2020. augusztus 17. 16.00 óráig kell benyújtania.

Az engedély arra ad jogosultságot, hogy a jelenlétet igénylő kurzusokat távollétben, digitális eszközök igénybevételével teljesítse. Az oktató a jelenléti oktatásban résztvevőktől eltérő követelményeket adhat meg a speciális helyzetére tekintettel.

A következő tanévre vonatkozó részletes oktatási szabályok, esetleges változások a honlapon rövidesen elérhetővé válnak, kérjük, hogy kísérje figyelemmel az alábbi elérhetőségeken: magyar nyelvenangol nyelven.

2020.07.28.