Vizsgaidőszak

2024.05.13.
Vizsgaidőszak

A vizsgaidőszak 2024. május 21-én kezdődik. A hosszú, július 6-ig tartó időszakban ezek lesznek a fontosabb határidők:

  • gyakorlati jegyek beírása: május 26. (a gyakorlati jegy nem javítható, kivéve az elégtelen gyakorlati jegy 1 alkalommal a vizsgaidőszak első két hetében)
  • megajánlott jegyek elfogadása a Neptunban: június 2. 18:00 óárig (Lezár a Neptun, utána az oktatónak már nem áll módjában újra beírni a hallgató által el nem fogadott megajánlott jegyet. Az el nem fogadott megajánlott jegy automatikusan elutasítottnak minősül! Az oktató csak akkor tud beírni megajánlott jegyet, ha a hallgató nem vett fel még vizsgaidőpontot ahhoz a tárgyhoz. A megajánlott jegyeket az oktatók május 26-ig tudják beírni a Neptunba.)
  • záróvizsgák: június 17-21. között a közösségszervezés BA, andragógia MA és emberi erőforrás tanácsadó MA szakokon. (A hallgatók pontos beosztását a Tanulmányi Hivatla teszi közzé.)
  • utóvizsga hete: július 1-6. között (Csak javító- és utóvizsga tartható!)

Hallgatói Követelményrendszer, amiben a vizsgaszervezésre és jegybeírásra vonatkozó szabályok megtalálhatók.

 

Muníció a hatékony vizsgaidőszakhoz: Limpár Imre szakpszichológus előadása 2024. május 14-én az ELTE BTK-án a Karrierközpont szervezésében. Regisztráció itt.

 

Eredményes vizsgaidőszakot kívánunk a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet valamennyi hallgatójának!