Dékáni Hivatal Titkársága

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. I. em. 102
Telefon: + (36-1) 461-4500 / 3464 
E-mail: dekani.hivatal@ppk.elte.hu

A Titkárság ellátja a dékán és dékánhelyettes(ek) titkársági feladatait, nyomon követi a Kar szervezeti egységeivel a feladatkörüket érintő jogszabály- és belső szabályzat-, utasítás-változásokat, előkészíti és aktualizálja a kar szabályzatait, gondoskodik a kari honlapon a kötelező közzétételekről. Feladatkörébe tartozik a kari külső és belső kommunikációs csatornáinak működtetése, a terembeosztások elkészítése, a testületi és egyéb ülések előkészítése, az adminisztrációs feladatok ellátása, a Kari Tanács személyi döntéseinek intézkedési előkészítése, a kari munkaköri leírások elkészítése.  


Munkatársak

Csenki Felvári Edina titkárságvezető
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3464
Szoba: 102
E-mail: felvari.edina@ppk.elte.hu
Seben Kata Imola ügyvivő szakértő
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3844
Szoba: 103
E-mail: seben.kata@ppk.elte.hu
Urbán László szerződéskötési munkatárs
Szoba: 103
E-mail: urban.laszlo@ppk.elte.hu
Vakli Éva szerződéskötési munkatárs
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3480
Szoba: 103
E-mail: vakli.eva@ppk.elte.hu
Korsós Márta titkársági munkatárs
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3874
Szoba: 102
E-mail: korsos.marta@ppk.elte.hu
Kurunczi Andrea iktatásért felelős munkatárs
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3866
Szoba: 119
E-mail: kurunczi.andrea@ppk.elte.hu
Malatinszky Anita jogi referens
Telefon/Mellék: + (36-30) 085-4382
Szoba: 106
E-mail: malatinszky.anita@ppk.elte.hu
Bálint Benedek hallgatói munkatárs
Szoba: 106
E-mail: balint.benedek@ppk.elte.hu