Digitális Oktatási Bizottság

A kar digitális oktatási helyzetének áttekintése, a fejlesztési pontok kijelölése, ezek támogatása, valamint együttműködés az egyetem e-learninget koordináló központi szervével (Rektori Kabinet, Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda). A konkrét lépések között szerepel az oktatók digitális eszközhasználatának felmérése, a tanárképzésben a témával kapcsolatos kurzus (Korszerű tanári mesterség - IKT) hatásvizsgálata, kapcsolatfelvétel más egyetemekkel a jógyakorlatok megismerésére, valamint innovatív oktatásmódszertani találkozók szervezése.

Vezetője: Ujhelyi Adrienn

Működésének infrastrukturális, ügyviteli feltételei: A bizottság adminisztratív támogatását a Dékáni Hivatal látja el.

Működésének időtartalma: 3 év (2017 – 2020)

Digitális Oktatási Bizottság beszámolója