Kommunikációs Iroda

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. em. 105
E-mail: kommunikacio@ppk.elte.hu

A Kommunikációs Iroda az ELTE PPK belső és külső kommunikációs feladatait látja el. Koordinálja a kar hazai és nemzetközi intézményi és tudománykommunikációját, oktatási, tudományos, valamint kulturális és sporttevékenységének bemutatását, eredményeinek, értékeinek közvetítését.

A Kommunikációs Iroda felelős a ppk.elte.hu oldalhoz kapcsolódó folyamatos tartalomszolgáltatásért, a kari hírlevél szerkesztéséért és kiküldéséért. Az Iroda feladata a PPK imázsát megjelenítő audiovizuális anyagok koncepciójának kidolgozása, a videóanyagok előállítása és terjesztése. Segíti a dékán és a kar vezetésének belső és külső kommunikációját. A kari PR tevékenység összehangolása során a Kommunikációs Iroda biztosítja az általános sajtókapcsolatokat, ennek keretében sajtóanyagokat, információs kiadványokat, reklámanyagokat készít, és gondoskodik az egységes arculatról.


Vezetés

Papp Júlia irodavezető
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3828
Szoba: 105
E-mail: papp.julia@ppk.elte.hu
Mátrahalmi-Fehér Katalin irodavezető-helyettes
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3835
Szoba: 105
E-mail: m.feher.katalin@ppk.elte.hu

Munkatársak

Polgár Emese kommunikációs munkatárs
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3877
Szoba: 105
E-mail: polgar.emese@ppk.elte.hu
Vilimi Kata kommunikációs munkatárs
Szoba: 105
E-mail: vilimi.kata@ppk.elte.hu
Sebestyén Alma rendezvénytámogató munkatárs
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3465
Szoba: 105
E-mail: sebestyen.alma@ppk.elte.hu
Zoller Melinda tartósan távol