Kriminálpszichológia Kutatócsoport

A Kriminálpszichológia Kutatócsoport kutatómunkájának fókuszában a bűnelkövetői viselkedés különböző aspektusainak és az ehhez hozzájáruló pszichológiai tényezőknek a megértése áll. A kutatócsoport részt vállal a hazai kriminalisztikai pszichológiai oktatás fejlesztésében.  A kutatócsoport célja, hogy vizsgálatokat végezzen a pszichológiai, társadalmi és környezeti tényezők és kiváltó okok azonosítására, amelyek hozzájárulnak a bűnelkövetői magatartáshoz. A vizsgálatok témája többek között a nyomozástámogatás és kockázatértékelés módszereinek kidolgozása és fejlesztése, a viktimológia, a visszaesés megelőzése, a törvényszéki értékelés fejlesztése interdiszciplináris keretben, együttműködésben jogi, rendészeti, bűnmegelőzési és áldozatsegítő szervezetekkel. 


Vezetés

Kaló Zsuzsa kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5640
Szoba: 108
E-mail: kalo.zsuzsa@ppk.elte.hu

Tagok

Koday Zsuzsanna kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Magi Anna kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5628
Szoba: 416
E-mail: magi.anna@ppk.elte.hu