Tudománypolitikai és Tudományszervezési Csoport

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. I. em. 104
Telefon: + (36-1) 461-4500 / 3839
E-mail: palyazat@ppk.elte.hu

A csoport részt vesz a kar belső pályázatainak meghirdetésében és ügyintézésében, közreműködik a dékán tudománypolitikai és tudományszervezési ügyekkel összefüggő döntéseinek előkészítésében. A tudománypolitikai referens koordinálja továbbá a kar hazai szakmai szervezetekben való részvételét, együttműködik a Gazdasági Hivatal Pályázati Csoportjával, és a pályázatok témavezetőivel a kari pályázatok szakmai tartalmának kimunkálásában, figyelemmel kíséri a kari pályázati projektek megvalósulását, nyomon követi és támogatja az oktatók egyéni pályázati tevékenységét. 

A csoport részt vesz a kar minőségügyi feladataiban, felelős a minőségirányítási struktúra koordinációjáért, előkészíti a kar éves minőségfejlesztési tevékenységét, ellátja a célok teljesülése érdekében szükséges operatív feladatokat, kapcsolatot tart valamennyi résztvevővel, koordinálja és monitorozza a kari minőségfejlesztési folyamatokat.

A csoport támogatja a Kari Kutatásetikai Bizottság munkáját, elvégzi a karon végzett tudományos munka etikai vonatkozásainak mérlegeléséhez szükséges előkészítő és operatív feladatokat, koordinálja a kutatásetikai engedélyek kiadását.

A csoport koordinálja a kar teljesítményértékelési rendszeréhez kapcsolódó folyamatokat, támogatja az oktató, kutató kollégákat tevékenységkataszterük kitöltésében, előállítja a kapcsolódó statisztikákat, elemzi az adatokat.

A csoport részt vesz az oktatókat és szervezeti egységeket érintő egyaránt külső és belső adatkérések, adatszolgáltatások és beszámoltatási folyamatok kezelésében, az adatgyűjtés folyamatában, a struktúra összeállításában, elemzések készítésében, folyamatok támogatásában.


Vezetés

Gedeon Tímea csoportvezető
Telefon/Mellék: + (36-30) 701-1812
Szoba: 104
E-mail: gedeon.timea@ppk.elte.hu

Munkatársak

Győrik Petra tudománypolitikai referens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3882
Szoba: 104
E-mail: gyorik.petra@ppk.elte.hu
Kandikó Viktória tudománypolitikai referens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3885
Szoba: 104
E-mail: kandiko.viktoria@ppk.elte.hu
Szántó Judit tudománypolitikai referens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3890
Szoba: 104
E-mail: szanto.judit@ppk.elte.hu
Utasi Boglárka tudománypolitikai referens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3839
Szoba: 104
E-mail: utasi.boglarka@ppk.elte.hu