Szakmai gyakorlat

Andragógia MA szakmai gyakorlat

 

Szakmai gyakorlatért felelős oktató

Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Erdei Luca Alexa tanársegéd, internship_hr@ppk.elte.hu


A szakmai gyakorlat célja, területei

A szakmai gyakorlat felépítése, célja

Az andragógia mester szakon hallgatóink a második tanév elején 160 órás egybefüggő, egyéni gyakorlatot töltenek szakmai gyakorlatos partnerintézményeinknél. A félév szorgalmi időszakának első három hete a szakmai gyakorlatra fenntartott időszak, így ebben az időben hallgatóinknak nincsen kontakt órájuk az egyetemen. 

A szakmai gyakorlat (Felnőtt csoportok vezetése kurzus keretében valósul meg) célja hasonlóan az alapszakon megvalósuló egyéni gyakorlathoz, a megszerzett ismeretek és gyakorlati készségek alkalmazásának „kipróbálása” tényleges munkakörnyezetben, munkahelyi projektekben, valamint a szakmai és a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák fejlesztését is. 

A szakmai gyakorlat feladatai, fejlesztendő kompetenciák

A gyakorlatos intézményeknél letöltendő egyéni szakmai gyakorlat során konkrét feladatok, a képzési kimeneti követelmények alapján az alábbiak lehetnek: 

Felnőttképzési tevékenység: irodai adminisztrációs feladatok, képzések szervezése, program- és intézményakkreditáció, pályázatfigyelés, pályázatírás

Képzésfejlesztés, kutatás: felnőttképzési kutatások asszisztensi feladatai, tananyagfejlesztés, online vizsgálatok adminisztrációja, konvertálása

Humán erőforrás gazdálkodás: munkahelyi képzések tervezése, szervezése, lebonyolítása, tréningek tervezése, szervezése, lebonyolítása, munkahelyi rendezvények szervezése, személyzetfejlesztési projektek segítése

A gyakorlat során az alábbi kompetenciák fejlesztése a cél: 

Szakmai kompetenciák: az elméleti képzés során megszerzett ismeretek gyakorlati elmélyítése, önálló, tapasztalati tanulás útján.

Személyes és társas kompetenciák: felelősségtudat, kreativitás, rugalmasság, megbízhatóság, együttműködési készség, problémamegoldó készség, másokhoz való alkalmazkodás, emberek és csoportok valamely cél érdekében történő mozgósításának képessége, empátia, tolerancia, önismeret, önértékelés, minőség iránti elkötelezettség. 

Munkavállalási kompetenciák: önállóság, önmenedzselés, időbeosztás, önértékelés, felelősségvállalás.

A szakmai gyakorlat értékelése 

A 160 órás egyéni gyakorlat során a hallgató gyakorlati naplót készít. A gyakorlati napló részeként a hallgató saját maga is értékeli a gyakorlat során mutatott teljesítményét, fejlődését (önértékelés), ugyanakkor a gyakorlatos intézményben megbízott külső gyakorlatvezető is értékeli munkáját.


Szakmai gyakorlatra jelentkezés és teljesítés folyamata határidőkkel, nyomtatványokkal

Tematika:

A szakmai gyakorlat tematikája elérhetó az adott tanév Neptun MeetStreet és Canvas kurzusfelületein. A kurzustematika az egyéni gyakorlati teljesítés és a kreditelismerési lehetőséget is részletezi.

ANDM17-120L Felnőttképzési gyakorlat 

 

Tájékoztató szakmai gyakorlatról:

FTI tájékoztató szakmai gyakorlatról (frissítve: 2024.01.25.)

 

A szakmai gyakorlat bejelentéséhez szükséges befogadó nyilatkozat:

Befogadó és adatbekérő nyilatkozat szakmai gyakorlathoz

A szakmai gyakorlóhely és a hallgató által kitöltt adatlapot és befogadó nyilatkozatot a szakmai gyakorlati kurzus Canvas felületére kell feltölteni. A választott gyakorlóhelyet a szakmai gyakorlatért felelős oktató hagyja jóvá.

Határidő: 2024. február 21.

Határidő után felmerülő gyakorlatok teljesítése csak kreditelismeréssel lehetséges. A kreditátviteli kérelmek 2023/24. tavaszi szemeszteri leadási határidejéről tájékozódjanak a Tanulmányi Hivatal honlapján! A tanterv szerinti szakmai gyakorlati kurzust ekkor is fel kell venni a Neptunban. (Befogadó nyilatkozatot nem kell leadni, szerződéskötés ez esetben nem történik.)

 

A szakmai gyakorlat teljesítését bemutató és igazoló gyakorlati napló:

Gyakorlati napló (szakmai gyakorlat)

A szakmai gyakorlati kurzus teljesítéséhez a Gyakorlati naplót a tematikában közzétett módon és időben kell leadni a szakmai gyakorlatért felelős oktató részére.

Határidő: 2024. május 26.

 


Szakmai tapasztalat beszámítása kreditelismeréssel

A kreditelismerési kérelmet annak rendje szerint kell beadni a Kari Kreditátviteli Bizottság részére. A mindenkor hatályos kérelem űrlapok és mellékletei a Tanulmányi Hivatal honlapjáról letölthetők.

Az űrlap mellé az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

  • szakmai önéletrajz
  • részletes indoklás, amelyben a kérelmező bemutatja, miért kéri a kreditbeszámítást (kb. egy oldalban) - erre elég saját aláírás
  • referenciaigazolás: olyan, a gyakorlóhely/munkáltató által kiadott fejléces papíron, pecséttel és aláírással ellátott dokumentum, amelyen szerepel, hogy a kreditelismerésre kért tevékenységet mettől-meddig (dátum) és hány órában végezte el a hallgató, és pontosan milyen tevékenységek voltak ezek (feladatok, projektek felsorolása)
  • egyéb dokumentumok, amit a kérelmező fontosnak tart (pl. munkaköri leírás, további referencialevelek stb.)

Nyári gyakorlat

A szakmai gyakorlatokat lehetőség van nyáron, tehát a szorgalmi-, akár a vizsgaidőszakon kívül teljesíteni.

A nyári gyakorlatokra jelentkezési határidő a 2023/24. tavaszi félévben: 2024. június 1. A befogadó nyilatkozatokat eddig a határidőig kell a Canvas kurzusfelületre feltölteni.

A nyári gyakorlatok naplójának leadási határideje: 2025. január 20. (Canvas)

A 2024/25. tanév őszi félévében fel kell venni Neptunban azt a szakmai gyakorlati kurzust, amelyet nyáron (előre engedélyezetten) teljesített a hallgató.


Együttműködő partnerek

A partnerrel való kapcsolatfelvételhez az internship_hr@ppk.elte.hu címen kérhet elérhetőséget.

 

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.

ACTIVITEAM-ART Művészeti és Szolgáltató Kft.

AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft.

Bátonyterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft.

Belső-Pesti Tankerületi Központ

BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.

Budapest XII. kerület Virányosi Közösségi Ház

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Budapesti Művelődési Központ

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Case Solvers Kft.

Coachingcentrum Kft.

C-VISO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Csili Művelődési Központ

DHL Globál Szállítmányozási Kft.

Erdőkertesi Faluház és Könyvtár

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

EU-DiákOK Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Iskolaszövetkezet

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fekete Lovastanya Lovassport Egyesület

Ferenczy Múzeumi Centrum

"Fórum a Népművészetért" Alapítvány

Goldmark Károly Művelődési Központ

Gödöllői Városi Múzeum

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság

Győri Balett

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

HÁLÓ Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület

Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom

"Helyiérték" Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete

Humusz Szövetség

Job Force Iskolaszövetkezet

Jobsgarden Személyzeti Tanácsadó Kft.

Képes Alapítvány - a szociális és érzelmikészségfejlesztésért

Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ

Konnekt Egyesület

Közel Afrikához Alapítvány

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

MADS - Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet

Magyar Cserkészszövetség

Magyar Nemzeti Múzeum

Marom Klub Kft.

MELÓ-DIÁK Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet

Mikszáth Kálmán Művelődési Központ

MIND-DIÁK Iskolai szövetkezet

MÜISZ Iskolaszövetkezet

Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány

Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal

Németh László Művelődési Ház

Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

Örkény István Színház Nonprofit Kft.

Pajtás Diák Iskolaszövetkezet

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.

Peron Music Foundation, Zeneműkiadó és Tehetséggondozó Alapítvány

Sämling Solution Consultin Kft.

Soter-Line Oktatási Továbbképző és Szolgáltató Kft.

Támaszpont Mentálhigiénés Oktatási és Prevenciós Közhasznú Alapítvány

TressKult Kft.

UBM Trade Zrt.

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Városi Könyvtár és Művelődési-felnőttképzési Központ

Városi Könyvtár Tab

Vigyázó Sándor Művelődési Központ

Vízház Gasztronómia Zrt

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. - SKult13 Divízió

Záhony Városi Szabadidő Központ Nonprofit Kft.