A Munkaerőpiac Új Kihívásai Kutatócsoport

A munkaerőpiac jelentős változáson ment keresztül a 2008-as pénzügyi válság után, amire az oktatásnak (LLL, önfejlesztés) és az emberi erőforrás gazdálkodásnak reagálnia kell. A változási folyamat gyors és hatékony válaszokat igényel a döntéshozóktól, a gazdasági szereplőktől, a szervezetek vezetőitől is. 


A kutatócsoport célja, hogy nemzetközi és hazai kontextusban, elméleti és gyakorlati megközelítésben azt járja körbe, hogy az utóbbi tíz évben milyen jelenségek alakították Európa-szerte a gazdaságot, hogy milyen változásokat generáltak, továbbá, hogy felmérje és felvázolja az oktatás, (melynek feladata a szakemberképzés és a jól felkészített munkavállalók) merőben új szemléletének szükségességét. Mivel az oktatás egyre inkább társadalom- és gazdaságpolitikai eszközként is megjelenik a gondolkodásban, és a kor kihívásait figyelembe vevő korszerű gazdaságpolitika alkalmazásában rejlik a lehetősége annak, hogy egy ország versenyképességét fokozza, ennél fogva, kulcsszerepe vitathatatlan.

Az új kihívások:

  • A fejlett világ dolgozói sokkal mobilabbá váltak és megindult egy Európán belüli migráció is: a munkaerő a fejlődő gazdaságokba, „hotspotokba” vándorol.
  • Ma már nincs olyan szektor és nincs olyan piaci szereplő, aki ne küzdene a megfelelően képzett munkaerő hiányával. A munkaerőhiányt a köztudatban sokszor azonosítják a tehetséges munkavállalók elégtelen számával. A két fogalom azonban eltérő tartalommal bír.
  • Az elmúlt 3-5 év gazdasági változásai a munkavégzés körülményeire is hatnak. Az atipikus foglalkoztatási formák egyre nagyobb térnyerése nem kérdés, hanem egy fokozódó tendencia.
  • A munka az igényelt végzettségek és kompetenciák tekintetében is átalakul. 

 

A kutacsoport vezetője: Csehné dr. habil. Papp Imola egyetemi docens, intézetigazgató

E-mail: papp.imola@ppk.elte.hu

A kutatócsoport tagjai:

  • Czeglédi Csilla PhD egyetemi docens
  • D. Babos Zsuzsánna PhD egyetemi adjunktus
  • Kraiciné Szokoly Mária PhD c. egyetemi docens
  • Lakner Szilvia PhD egyetemi adjunktus
  • Morcz Fruzsina PhD hallgató