A Munkaerőpiac Új Kihívásai Kutatócsoport

A Munkaerőpiac Új Kihívásai Kutatócsoport

A munkaerőpiac jelentős változáson ment keresztül a 2008-as pénzügyi válság után, amire az oktatásnak (LLL, önfejlesztés) és az emberi erőforrás gazdálkodásnak reagálnia kell. A változási folyamat gyors és hatékony válaszokat igényel a döntéshozóktól, a gazdasági szereplőktől, a szervezetek vezetőitől is. 


A kutatócsoport célja, hogy nemzetközi és hazai kontextusban, elméleti és gyakorlati megközelítésben azt járja körbe, hogy az utóbbi tíz évben milyen jelenségek alakították Európa-szerte a gazdaságot, hogy milyen változásokat generáltak, továbbá, hogy felmérje és felvázolja az oktatás, (melynek feladata a szakemberképzés és a jól felkészített munkavállalók) merőben új szemléletének szükségességét. Mivel az oktatás egyre inkább társadalom- és gazdaságpolitikai eszközként is megjelenik a gondolkodásban, és a kor kihívásait figyelembe vevő korszerű gazdaságpolitika alkalmazásában rejlik a lehetősége annak, hogy egy ország versenyképességét fokozza, ennél fogva, kulcsszerepe vitathatatlan.

Az új kihívások:

  • A fejlett világ dolgozói sokkal mobilabbá váltak és megindult egy Európán belüli migráció is: a munkaerő a fejlődő gazdaságokba, „hotspotokba” vándorol.
  • Ma már nincs olyan szektor és nincs olyan piaci szereplő, aki ne küzdene a megfelelően képzett munkaerő hiányával. A munkaerőhiányt a köztudatban sokszor azonosítják a tehetséges munkavállalók elégtelen számával. A két fogalom azonban eltérő tartalommal bír.
  • Az elmúlt 3-5 év gazdasági változásai a munkavégzés körülményeire is hatnak. Az atipikus foglalkoztatási formák egyre nagyobb térnyerése nem kérdés, hanem egy fokozódó tendencia.
  • A munka az igényelt végzettségek és kompetenciák tekintetében is átalakul. 

 

A kutacsoport vezetője:

Csehné dr. habil. Papp Imola habilitált egyetemi docens, e-mail: papp.imola@ppk.elte.hu

A kutatócsoport tagjai:

Budavári-Takács Ildikó habilitált egyetemi docens, e-mail: budavari-takacs.ildiko@ppk.elte.hu

Czeglédi Csilla egyetemi docens, e-mail: czegledi.csilla@ppk.elte.hu

D. Babos Zsuzsánna egyetemi adjunktus, e-mail: babos.zsuzsanna@ppk.elte.hu

Karácsony Péter habilitált egyetemi docens, e-mail: karacsony.peter@ppk.elte.hu

Lakner Szilvia kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus, e-mail: lakner.szilvia@ppk.elte.hu

Dunás-Varga Ildikó külső tag, egyetemi tanársegéd, e-mail: dunas-varga.ildiko@barczi.elte.hu

Kraiciné Szokoly Mária külső tag, c. egyetemi docens, e-mail: szokoly.maria@ppk.elte.hu

Frányó Zsófia PhD hallgató

Molnár Csilla PhD hallgató, e-mail: molnar.csilla@ppk.elte.hu

 

Hírek