Szakmai gyakorlat

Emberi erőforrások BSc szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat - tantervi információk

Szakmai gyakorlati kurzus: EEFB21-141 Szakmai gyakorlat

Óraszám: 300 óra/félév

Ajánlott félév: 7. félév

A képzés a 2021/2022. tanévben indult, így szakmai gyakorlati kurzust a Neptunban legkorábban a 2024/2025. tanév őszi félévében hirdeti meg az emberi erőforrások BSc szakot gondozó Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet. Az EEFB21-141 Szakmai gyakorlat kurzus elvégzése mindenkinek kötelező, aki korábban a szakmai gyakorlatot nem teljesítette kreditátvitellel.

 

Milyen tevékenységet kell tartalmazzon a szakmai gyakorlat a képzési- és kimeneti követelmény szerint?

Az emberi erőforrások BSc szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során valamely felmerült probléma megoldásán dolgozzon:

 • Emberi erőforrás gazdálkodás funkcionális területeinek ellátása.
 • Munkaerőpiaci elemzés.
 • Érdekegyeztetési feladatok koordinálása.

A hallgatói szakmai tevékenység az alábbi területre érvényesül:

 • Tervezési, szervezési, elemzési, döntéselőkészítési és szolgáltatási feladatok megoldása.
 • Kisebb gazdálkodó szervezetek emberi erőforrás gazdálkodásának irányítása.
 • Nagyobb szervezetek egy-egy részterületének önálló ellátása.
 • Projektekben való hatékony közreműködés.

Szakmai gyakorlat ügyintézése

Szakmai gyakorlat adminisztrációja: ee_bsc_szakgyak@ppk.elte.hu

 

Az EEFB21-141 Szakmai gyakorlat kurzust felvett hallgatókra vonatkozóan az ELTE PPK Felnőttképzéskutatási és Tudásmenedzsment Intézete együttműködési megállapodást köt azzal a céggel/intézménnyel stb., ahol a hallgató a 300 óra szakmai gyakorlatát tölti a 7. félévben. A gyakorlóhelyen való teljesítést a hallgató által leadott befogadó nyilatkozat alapján a szakmai gyakorlatért felelős oktató engedélyezi. A hatályos befogadó nyilatkozatminta és a leadás határideje, módja legkésőbb a 2024/25. tanév indulásakor elérhető lesz. 

A szerződéskötést az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet ügyintézője végzi a jóváhagyott befogadó nyilatkozat alapján.

A szakmai gyakorlat teljesítéséről a hallgató dokumentációt köteles vezeti, azt a gyakorlóhelyi vezetővel igazoltatni. A szakmai gyakorlat teljesítésének hallgatói dokumentációja és a leadásának módja legkésőbb a 2024/25. tanév indulásakor elérhető lesz.


Szakmai tapasztalat beszámítása kreditelismeréssel

A kreditelismerési kérelmet annak rendje szerint kell beadni a Kari Kreditátviteli Bizottság részére. A mindenkor hatályos kérelem űrlapok és mellékletei a Tanulmányi Hivatal honlapjáról letölthetők.

Leadási határidő a 2023/24. tanév őszi félévében: 2023. szeptember 15., a 2023/24. tanév tavaszi félévében: az információt majd a Tanulmányi Hivatal a Kreditátviteli Bizottság honlapján teszi közzé.

Az űrlap mellé az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

 • szakmai önéletrajz
 • részletes indoklás, amelyben a kérelmező bemutatja, miért kéri a kreditbeszámítást (kb. egy oldalban) - erre elég saját aláírás
 • referenciaigazolás: olyan, a gyakorlóhely/munkáltató által kiadott fejléces papíron, pecséttel és aláírással ellátott dokumentum, amelyen szerepel, hogy a kreditelismerésre kért tevékenységet mettől-meddig (dátum) és hány órában végezte el a hallgató, és pontosan milyen tevékenységek voltak ezek (feladatok, projektek felsorolása)
 • egyéb dokumentumok, amit a kérelmező fontosnak tart (pl. munkaköri leírás, további referencialevelek stb.

Kreditelismerés olyan szakmai tapasztalatra kérhető, ami a szakmai gyakorlati követelményrendszerrel összhangban áll.

A kérelem beadására vonatkozó adminisztratív kérdésekkel a tanulmányi ügyintézőt kereshetik.

 

Milyen tevékenységek végzése esetén kérhető kreditelismerés?

Előzetes vagy jelenlegi munka- (esetleg gyakornoki, önkéntes munka) tapasztalatuk beszámítását kérhetik azok a hallgatók, akiknek munkahelyükön az alábbi tevékenységek közül valamelyik a feladatkörükhöz tartozik, vagy tartozott az elmúlt 5 évben:

 • humán-erőforrás gazdálkodás,
 • emberi erőforrás tanácsadás vagy
 • szervezetfejlesztés területén dolgoznak, vagy
 • ismerik annak kapcsolódó területeit, vagy
 • részt vesznek emberi erőforrás gazdálkodáshoz  kapcsolódó feladatokban, projektekben
 • részt vesznek emberi erőforrás gazdálkodáshoz  kapcsolódó munkaerőpiaci elemzésekben
 • részt vesznek emberi erőforrás gazdálkodáshoz  kapcsolódó érdekegyeztetési folyamatok koordinálásában.

Kreditelismeréssel teljesítés esetén az EEFB21-141 kurzust nem kell felvenni a 7. szemeszterben.