Emberi erőforrások BSc

Emberi erőforrások BSc

Beíratkozás és szakos tájékoztató: 2022.09.06. További információk a Tanulmányi Hivatal honlapján.

 

Kinek való az emberi erőforrások alapszak?

Felvételi információk

Nyílt nap - 2024.01.26.

Tanterv szerinti tárgyak, Mintatanterv

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar jelmondata: "Minden, ami ember". Ennek fényében kezdeményezte a Kar az emberi erőforrások alapképzési szak meghirdetését, megteremtve annak szervezeti és tartalmi feltételét. A képzés a 2021-2022-es tanévtől kezdődően indul, a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet irányításával.

A BSc diplomát biztosító 7 féléves képzés széleskörű szakmai alapokat nyújt, egyszerre közvetíti több tudományterület megközelítésmódját: pszichológiai, társadalomtudományi és közgazdasági tárgyakat egyaránt kínálva a hallgatóknak. A számviteli, menedzsment és marketing alapok mellett nagy hangsúlyt kapnak a képzés során a szervezetpszichológiai, szervezetszociológia, munkaerőpiaci ismeretek, illetve a kommunikációs készségek fejlesztése is. A képzésben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatói mellett a Társadalomtudományi Kar, a Gazdálkodástudományi Kar és a Természettudományi Kar munkatársai is tanítanak.

A képzés fő jellemzője az, hogy az átlagosnál erősebb módon épít a hallgató aktivitására. A hangsúly nem a kész ismeretek átadásán van, hanem önálló feladatok és csoportmunka segítségével az egyes hallgatók ismereteinek, képességeinek, szemléletének fejlesztésére törekszünk. Ez az oktatási forma oktatóinktól, csoportvezetőinktől, a hagyományostól néha eltérő tanári attitűdöt kíván, mely inkább szervező, ösztönző, koordináló tevékenységet jelent.

A karok közötti együttműködésnek köszönhetően, a 3. félévtől kezdődően, két, a hazai felsőoktatásban egyedülálló specializáció közül választhatnak a hallgatók. A ’Munkahelyi fejlesztés és megtartás’ (Workplace Development and Retention) specializáció a munkavállalói kulcskompetenciák és fejlesztésük, a tanuló szervezet, a munkahelyi mentálhigiéné és a munkaerőpiaci elemzés témákra épül, míg a ’Diversity management’ (Diversity Management) specializáció a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek szociológiája és a vállalati jóléti politika ismeretköreibe ad betekintést.

A képzés 5. félévében javasolt „Erasmus blokk” alkalmazásával kínálunk olyan lehetőségeket a hallgatóknak, amellyel nemzetközi tapasztalatot szerezhetnek. A marketingkommunikáció, kutatásmódszertan, személyügyi tevékenységek, munka- és szervezetpszichológia, munkahelyi ergonómia, és munkajog tantárgyak könnyedén teljesíthetők partnerintézményeinkben.

A 7. szemeszterében a hallgatók 12 hetes összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt.

Hallgatóink talpraesettek, kreatívak, jó kommunikációs képességgel rendelkeznek, érdeklődnek a gazdasági folyamatok iránt. Ugyanakkor szükséges, hogy a jelentkezők kellő önismerettel, emberismerettel rendelkezzenek, elhivatottságot érezzenek, és legyenek képesek tűrni és kezelni a konfliktusos helyzeteket.

Ezen a szakon olyan szakembereket képezünk, akiknek az lesz a feladata, hogy a verseny- és a közszféra emberi erőforrással kapcsolatos feladatait ellássák, szervezzék, irányítsák (HR).

Minden érdeklődő hallgatót szeretettel várunk!

 

SZAKFELELŐS

Csehné Papp Imola, habilitált egyetemi docens

e-mail: papp.imola@ppk.elte.hu