Tematikák

Az emberi erőforrások alapszak hiteles tárgytematikái IIG azonosítót és jelszót használva letölthetők az ELTE polgárok által. A tárgytematikák felhasználhatók más szakon kért kreditelismeréshez. A teljesített kurzusokról igazolást a Tanulmányi Hivatal állít ki (ppkto@ppk.elte.hu). A tárgytematikák eredeti, papír alapú példánya a szakot gondozó Felnőttképzés-kutatási és Tudásmendzsment Intézet titkárságától kérhető (fti@ppk.elte.hu).

(A tárgytematika letöltéséhez a kurzus nevére kell kattintani.)

 
AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE 2021-től (nappali munkarend)
Tárgykód Cím jelleg* értékelés formája* kredit heti óraszám ajánlott félév** előfeltételek***
  ALAPOZÓ ISMERETEK              
  Társadalomtudományi ismeretek              
EEFB21-101 A pszichológia alapjai ea koll 3 2 1    
EEFB21-102 Bevezetés a szociológiába ea koll 3 2 1    
EEFB21-103 Alapismeretek jogról és államról ea koll 2 1 1    
EEFB21-104 Kulturális antropológia ea koll 3 2 2    
EEFB21-105 Gazdaságpolitika  ea koll 3 2 4    
  Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek              
EEFB21-106 Menedzsment-alapismeretek ea koll 6 4 1    
EEFB21-107 Marketing ea koll 6 4 1    
EEFB21-108 Számvitel ea koll 6 4 1    
EEFB21-109 Matematika 1. szem gyj 6 4 1    
EEFB21-110 Vállalati pénzügyek ea koll 6 4 2    
EEFB21-111 Közgazdaságtan 1. ea koll 6 4 2    
EEFB21-112 Matematika 2. szem gyj 6 4 2 EEFB21-109  
EEFB21-113 Üzleti jog ea koll 6 4 3    
EEFB21-114 Vállalati menedzsmentrendszerek ea koll 6 4 3 EEFB21-106  
EEFB21-115 Nemzetközi pénzügyek és gazdaságtan ea koll 6 4 3 EEFB21-111  
EEFB21-116 Közgazdaságtan 2. ea koll 3 2 3 EEFB21-111  
EEFB21-117 Marketingkommunikáció szem gyj 6 4 5 EEFB21-107  
EEFB21-118 Kutatásmódszertan szem gyj 3 2 5    
EEFB21-119 Tárgyalástechnika szem gyj 3 2 6 EEFB21-127  
EEFB21-120 Vállalati környezetmenedzsment ea koll 3 2 6    
EEFB21-121 Vállalati információs rendszerek  szem gyj 3 2 6    
   SZAKMAI TÖRZSANYAG              
  Emberi erőforrás-gazdálkodás szakmai ismeretei              
EEFB21-122 A szociális készségek fejlesztése tr min 4 4 2    
EEFB21-123 Munkahelyi szociálpszichológia szem gyj 3 2 2    
EEFB21-124 Szervezetszociológia ea koll 3 2 2 EEFB21-103  
EEFB21-125 Emberierőforrás-menedzsment  ea koll 6 4 4    
EEFB21-126 Munkaerőpiaci folyamatok  ea koll 6 4 4 EEFB21-111 EEFB21-116
EEFB21-127 A kommunikáció alapjai  szem gyj 3 2 4    
EEFB21-128 Személyügyi tevékenységek szem gyj 6 4 5 EEFB21-125  
EEFB21-129 Munka- és szervezetpszichológia, munkahelyi ergonómia szem gyj 3 2 5 EEFB21-123  
EEFB21-130 Munkajog ea koll 3 2 5    
EEFB21-131 Tárgyalás harvardi alapon szem gyj 6 4 6 EEFB21-119  
EEFB21-132 A személyzetfejlesztés módszerei  szem gyj 6 4 6    
  DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK              
  Munkahelyi fejlesztés és megtartás specializáció              
EEFB21-133 Munkahelyi mentálhigiéné szem gyj 6 2 3    
EEFB21-134 Kulcskompetenciák és fejlesztésük szem gyj 6 2 4    
EEFB21-135 Tanuló szervezet és megtartás szem gyj 6 2 5    
EEFB21-136 Munkaerőpiaci elemzések szem gyj 6 2 6 EEFB21-126  
  Diversity management specializáció              
EEFB21-137 A társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek szociológiája szem gyj 6 2 3    
EEFB21-138 Vállalati jóléti politika (well-being) szem gyj 6 2 4    
EEFB21-139 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása szem gyj 6 2 5    
EEFB21-140 A társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek kutatásának módszertana szem gyj 6 2 6    
EEFB21-141 Szakmai gyakorlat gy gyj 20 300 óra 7    
  Szabadon választható tantárgyak 12 1-7    
EEFB21-142 Szakdolgozat ef min(2) 10 7