Épülő Erasmus+ partnerkapcsolatok az FTI-ben

2022.02.07.
Épülő Erasmus+ partnerkapcsolatok az FTI-ben

Sikeresen indult a 2022-es év a nemzetközi kapcsolatok építése szempontjából a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet (FTI) számára, mivel hosszas egyeztetések eredményeként aláírásra került az Intézet és a lett Daugavpilsi Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának közös Erasmus+ intézményközi megállapodása. A partnerség lehetőséget teremt az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés (EET MA) magyar, illetve angol nyelvű, önköltséges képzési rendszerű (HRC MA) hallgatói számára, hogy a 3. szemeszterben bevezetett mobilitási ablak keretében egy - hosszabbítás esetén két - félévet a partnerintézményben teljesítsenek. A kint töltött félév során a Career Counselling and Youth Work MA program angol nyelvű tanegységeit, illetve a fogadó fél szabadon választható kurzusait látogathatják a sikeres Erasmus+ részképzési pályázatot benyújtó hallgatók. Az együttműködés keretében a hallgatók a diszciplináris ismereteken túl transzverzális képességeiket, így interkulturális, együttműködési és idegennyelvi kompetenciáikat is fejleszthetik, melyre a lett képzés keretében meghirdetett intenzív szakmai gyakorlat is lehetőséget teremt.

Az új partnerség a mobilitási programban nem érintett EET és HRCM MA hallgatók számára is nagy jelentőséggel bírhat, mivel a kölcsönösség jegyében a 2022/2023-as tanévtől kezdve beutazó Erasmus+ cserehallgatók is csatlakoznak majd az FTI képzéseihez, angol nyelvű kötelező és szabadon választható kurzusaihoz. Az FTI-ben tanuló hallgatóknak így lehetősége nyílik hazai környezetben nemzetközi tapasztalatot szerezni, amely nem csupán a tanulmányok, de a munkaerőpiacra történő kilépés során is fontos hozzáadott értéknek számít.

Az újonnan megkötött partnerszerződés az FTI nemzetköziesítési stratégiai törekvéseinek fontos állomása, mivel a hallgatói cseréken túl keretet ad az intézetek oktatóinak és adminisztratív munkatársainak határokon átívelő együttműködésére. A munkatársi mobilitás során a két intézet kollégái megismerhetik egymás képzési programjait és oktatási módszereit, betekintést nyerhetnek az eltérő intézményi sajátosságokba, s nem utolsó sorban kölcsönösen bemutathatják egymásnak kutatási területeiket, melyekre alapozva hosszútávú oktatási és kutatási célú együttműködések kezdődhetnek meg.

Az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézete jelenleg számos partnerrel folytat további Erasmus+ intézményközi szerződések megkötésére irányuló bilaterális egyeztetéseket, melyek eredményeként a fogadó intézmények palettája bővülhet a következő tanév során, lehetőséget teremtve ezzel a fenti célcsoportokon túl az Intézet BA és PhD hallgatói számára is a nemzetközi tapasztalatszerzésre.