Emberi erőforrás tanácsadó MA

Emberi erőforrás tanácsadó MA

Az emberi erőforrás tanácsadó (human resource counselling) angol nyelvű mesterképzési szakról bővebben ide kattintva tájékozódhat.

 

A jelenleg érvényes mintatanterv az EETM21. A korábbi mintatanterven kizárólag előzetes egyeztetés szerint hirdetünk kurzusokat, forduljon az intézeti oktatásszervezőhöz az fti@ppk.elte.hu címen még a tárgyfelvételi időszak előtt.  A mintatantervek a Tanulmányi Hivatal honlapjáról kereshetők ki a munkarend és a felvétel féléve szerinti szűréssel.

Szakos tájékoztató prezentáció 

 

Emberi erőforrás tanácsadó MA

Felvételi információk

Az ideális jelentkező

alapvető kérdésekben tájékozott a munka és a felnőttképzés világában, és ezen a területen szeretné továbbfejleszteni magát. Érdeklődik a munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatok iránt, tanácsadási, pályaválasztási, személyzeti munkakörben szívesen dolgozna, továbbá a jövőben HR osztályon, munkaügyi vagy munkaközvetítői területen tervező, fejlesztő vagy támogató tevékenységet szívesen végezne.

A belépéshez szükséges szakok

A képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemléletük birtokában képesek a szervezetek, a munka, a munkavállalás és a képzés világában részletes analízisre, átfogó és speciális összefüggések megfogalmazására, a tanácsadó és értékelő tevékenységre. Adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően használják fel szakmai tudásukat, támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatait; képesek a speciális szakmai problémák azonosítására és a megoldáshoz szükséges gyakorlati feladatok megfogalmazására. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, tanácsadási tevékenységüket meghatározza a munkaerő-piaci és szervezeti folyamatok ismerete. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Főbb tárgyak

Pszichológiai ismeretek, az andragógia társadalomtudományi aspektusai, az andragógiai elméletek, a felnőttoktatás didaktikája és módszertana kérdései, a felnőttképzési curriculum tervezése, a pályaorientáció-pályakorrekció világa, tanácsadási módszerek, emberierőforrás-menedzsment, vezetési- és szervezési ismeretek, a tervezés, kiválasztás, tanácsadás elmélete és módszertana, pályaorientáció, köz- és munka-gazdaságtani ismeretek. 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

okleveles emberierőforrás tanácsadó.

Elhelyezkedési lehetőségek

Az emberi erőforrás tanácsadó szakon végzettek elhelyezkedhetnek az állami vagy magán szektorban személyzeti, HR, vagy munkaügyi osztályokon, munkaügyi központokban, munkaközvetítő irodákban vagy munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó szervezeteknél, fiatalok pályaorientációjával vagy felnőttek munkavállalási tanácsadásával foglalkozó szervezeteknél tanácsadási és pályaválasztási munkakörben, fejvadász vagy tanácsadó cégeknél munkavállalók toborzásában vagy kiválasztásában. 

Továbbtanulási lehetőségek

Az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szakot végzettek a Neveléstudományi Doktori Iskolában folytathatják tanulmányaikat.

Alumni

Az alma mater visszavárja hallgatóit: Emberi erőforrás tanácsadó MA Alumni Ambassador program

 

 

Szakfelelős

Dr. Dorner Helga habilitált egyetemi docens, intézetigazgató

E-mail: fti_igazgato@ppk.elte.hu

 

A szombathelyi emberi erőforrás tanácsadó mesterképzést az ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézete szervezi.