Intézet

Intézet

A Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet az egész életen át tartó tanulás paradigmáját alkalmazva a formális, informális és nem formális folyamatokon keresztül megvalósuló felnőttkori tanulás elméleti, gyakorlati és módszertani kérdéseire és támogatására fókuszál. Az Intézet emellett hangsúlyosan foglalkozik az emberi erőforrások fejlesztésével, valamint a tudásteremtés és tudásmenedzsment kurrens kérdéseivel is. A fenti területeken olyan magas színvonalú kutatásokat végez, amelyek mind a hazai és a nemzetközi tudományos közösség, mind pedig a piaci szektor képviselői számára releváns tartalmakat tárnak fel, illetve amelyeket jellemzően magyar és nemzetközi tudományos hálózatokkal együttműködve valósít meg.

Az Intézetet interdiszciplináris oktatási program jellemzi; ennek megfelelően kutatási profilja és elméleti megközelítései is az eltérő tudományterületek és szektorok közötti létező és lehetséges szinergiákat tükrözik. A tanulás, a személyes és szakmai fejlődés, illetve az emberi erőforrás fejlesztése mind olyan horizontális fókuszok, amelyek áthatják a klasszikus tudományterületeken végzett (pl. társadalomtudományok, gazdaságtudomány és üzleti tanulmányok, valamint felnőtt- és felsőoktatás) intézeti munkát. Megközelítésünk szerint a tanulás és fejlődés számos különböző formát ölthet (egyéni, kollektív, társadalmi, szakmai, személyre szabott, online, személyes stb.), illetve jelentősen eltérő helyszínekbe és kontextusokba ágyazódhat be (információs társadalom, gazdaság, munkahely, otthon, felsőoktatás stb.). Ezért a holisztikus, interdiszciplináris oktatói és kutatói szemlélet, illetve a módszertani változatosság fontos számunkra. Az Intézet oktatóinak létszáma dinamikusan növekszik, a hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektekben a felsőoktatás és a felnőttoktatás, valamint a társadalmi kommunikáció területén dolgozó kollégáink a legaktívabbak.

Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet ügyrendje