Záróvizsga

ZÁRÓVIZSGA INFORMÁCIÓK EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ MESTERSZAKOS HALLGATÓKNAK

 

Tájékoztató

A tanulmányaikat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján (azaz 2012.09.01-től) megkezdő hallgatók
- a hallgatói jogviszony megszűnését követő 2 éven belül bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehetik a záróvizsgát;
- az Egyetem a záróvizsga letételét az abszolutórium kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti*;
- a hallgatói jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető.

* feltétel: A záróvizsgázó szóbeli felelete a jelen honlapon elérhető, hatályos tételsor alapján történik.

Záróvizsgára jelentkezés

Záróvizsgára jelentkezés a Neptunban. A késedelmes záróvizsga jelentkezés illetékköteles. Bővebb információk...

 

Záróvizsga időpontja, helyszíne

A záróvizsga tervezett időpontja a 2022/23. tanév II. (tavaszi) félévében:  2023. június 19-23. 

A záróvizsga helyszíne: ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. A hallgatói beosztást a Tanulmányi Hivatal a honlapján teszi közzé.


Záróvizsga tételsor

EETM21 Záróvizsga tételsor

Az EETM21 záróvizsga tételsor a 2022/23. tanévtől visszavonásig érvényes az EETM21 mintatanterven lévőknek nappali és levelező tagozaton egyaránt. Az abszolutóriumtól számított második év után az EETM21 tételsorból kell záróvizsgát tenni (lásd fentebb a "Tájékoztatót") a 2021/22. tanévtől felvett hallgatóknak, vagy azon korábban felvételt nyert hallgatóknak, akik tanulmányaikat - kizárólag a Tanulmányi Bizottságtól kapott határoza alapján -  az EETM21 mintatanterven fejezték be.

 

EETM17 Záróvizsga tételsor

Az EETM17 záróvizsga tételsor a 2021/22. tanévtől visszavonásig érvényes az EETM17 mintatanterven lévőknek nappali és levelező tagozaton egyaránt. Az abszolutóriumtól számított második év után az EETM17 tételsorból kell záróvizsgát tenni (lásd fentebb a "Tájékoztatót") a 2020/21. tanévvel bezárólag felvett hallgatóknak, akik időközben nem kerültek át a Neptunban az újabb, EETM21 mintatantervre.

 


Záróvizsga menete

Az emberi erőforrás tanácsadó MA szakon a záróvizsga követelménye a szakdolgozat megvédése és a szóbeli felelet tételsor alapján.

A szakdolgozat megvédése: 10 perces, 10 diából álló prezentáció (egyéb formai követelmény a diasorra vonatkozóan nincs), amelyben a hallgató bemutatja a szakdolgozatát (fókuszálva a szakdolgozati munka saját eredményeire), válaszol az írásban kapott bírálati kérdésekre, reflektál a bizottság által megfogalmazott kérdésekre. A védés prezentációt a hallgató elektronikus adathordozón hozza magával a záróvizsgára, annak kezdete előtt a teremben a prezentáláshoz kihelyezett laptop Asztalára lementi, hogy a védés kezdetén a fájl gyorsan, egyszerűen megnyitható legyen.

A kihúzott tétel kifejtésének célja, hogy a bizottság meggyőződjön arról, a hallgató képes átlátni az emberi erőforrás tanácsadás főbb kérdéseit, integrálni a megszerzett ismereteket. Az EETM21 tételsor alapján vizsgázók 1 tételt húznak. Az EETM17 tételsor alapján vizsgázók A és B tételt is húznak.