FTI oktatók nyerték el a HERA fődíját

2024.06.04.
FTI oktatók nyerték el a HERA fődíját

 

A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (Hungarian Educational Research Association – HERA) minden évben díjazza a legjobb nevelés- és oktatáskutatási műveket. Intézetünk oktatói – Dorner Helga habilitált egyetemi docens és Káplár-Kodácsy Kinga egyetemi adjunktus – kapták 2024-ben az első helyezést: Creating reflective space for teachers in higher education: the use of story completion című cikkük az egyetemi oktatók önreflexiójával foglalkozik.

A cikk alapjául szolgáló kutatás azt vizsgálta, hogy a felsőoktatásban dolgozó oktatók hogyan vélekednek saját tanításukról, és miként kapcsolják össze tanítással kapcsolatos meggyőződéseiket és gyakorlatukat bizonyos kritikus eseményekkel. A tanulmány az oktatók önreflexiójára épít a történetkiegészítés kutatási módszer segítségével. Az elemzés keretét Shulman jelentős pedagógiák (signature pedagogies) koncepciója adta, amelyet 62 kiegészített történet és 14 interjú tematikus elemzése során alkalmaztak. Az eredmények azt mutatják, hogy az oktatók különböző tudományterületeken szerzett tapasztalatai sokféleséget és összetettséget mutatnak; a fogalmak és megközelítések áthidalhatók a történetek által közvetített reflektív beszélgetéseken keresztül, amelyek lehetőséget adtak a megkezdett történetek mélyebb értelmezésére. A történetkiegészítéseken alapuló narratívák hozzájárultak az oktatók önreflexióra épülő pedagógiai tudatosságának és fejlődésének előmozdításához.

Gratulálunk a nyerteseknek, akiknek díja, hogy 2025-ben részt vehetnek a European Educational Research Association éves nemzetközi konferenciáján.

A 2024. évi további díjazott művek listája a HERA weboldalán érhető el.