Munkahelyi fejlesztés és megtartás specializáció

Munkahelyi fejlesztés és megtartás specializáció

A specializáció célja

A “Munkahelyi fejlesztés és megtartás” specializáció célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az emberi erőforrások értékével, azzal a ténnyel, hogy a fluktuáció csökkentésével és az elkötelezettség növelésével sokkal hatékonyabbá tehetőek a vállalaton belüli munkafolyamatok. A gazdasági szervezetek a versenyképességük megtartása céljából kénytelenek minden eszközt bevetni a legjobb szakemberek megtartása érdekében, ezért a munkaerőmegtartás és fejlesztés a kulcsemberek esetében kiemelten fontos funkciót tölt be.

Az Emberi Erőforrások alapképzéshez kapcsolódva, a specializáció keretében lehetőség nyílik a munkahelyi fejlődési/megtartási lehetőségek azonosítására, a vizsgálatára, igy a menedzsment-ismeretek munkaerőpiaci környezetbe ágyazott és tapasztalat alapú fejlesztésére.

A specializáció szakmai tartalma

A munkahelyi fejlesztés egy hosszabb folyamat, amely által a munkavállalók alkalmazkodnak a megváltozott környezeti viszonyokhoz. A foglalkoztatottak képzését is fejlesztését személyzetfejlesztésnek is nevezzük. A személyzetfejlesztés a munkáltató által kezdeményezett és koordinált folyamat, melynek során a vállalat elvárásainak megfelelő kompetenciákra képezik ki a munkavállalókat. A szervezetfejlesztés lehetővé teszi a tudás, valamint a szakértelem jobb hasznosítását és, ezáltal a munka minőségének javítását is.
A gazdasági szervezet legnagyobb értéke az egyén és tudása, hiszen a hosszú távú növekedést az emberi erőforrás sokkal jobban segíti, mint az anyagi erőforrások.

A munkahelyi megtartás arra fókuszál, hogy miként jön létre az a munkakörnyezet, ami miatt élvezet lesz a munkába-járás és növekszik a foglalkoztatottak elkötelezettsége. Napjaink átalakuló munkaerőpiacán a megtartás-menedzsment a vállaltirányítás meghatározó kérdésévé vált az elmúlt években. Azaz sokkal inkább az alkalmazottak megtartása, semmint a toborzása vált a legnagyobb kihívássá. A megtartás-menedzsment egy olyan intézkedéssorozat, amelyet a dolgozói állomány megtartása érdekében dolgoztak ki, egy komplex, több HR funkciót egyesítő terület. A funkció összefügg az ösztönzéssel, a karrier- és a kompetencia menedzsmenttel, a munkatársi elégedettség és elkötelezettség témakörével, a munkáltatói márkával, és leginkább a fluktuáció csökkentésével.

A specializáció négy kurzusból áll, melyek elvégzése a tanterv alapján a harmadik és hatodik szemeszterek között történik.

  1. A "Munkahelyi mentálhigiéné" című kurzus (3. szemeszter) célja, hogy a hallgatók felismerjék, hogy az egészség az emberi erőforrás fejlesztésének és megtartásának egyik kulcsa, továbbá, hogy betekintést nyerjenek a munkahelyi mentálhigiéné alapfogalmaiba, a prevenció szintjeibe, lehetőségeibe. Témakörök: Munkahelyi stressz-modellek, Mobbing, Kiégés, Asszertív kommunikáció, Empátia-fejlesztés, Időgazdálkodás.
  2. A "Kulcskompetenciák és fejlesztésük" című kurzus (4. szemeszter) célja, hogy a hallgatók felismerjék, hogy a kulcskompetenciák fejlesztése milyen jelentőséggel bír a szervezetekben, valamint elsajátítsák a kompetencia és a kompetencia-menedzsment alapfogalmait, és típusait. Témakörök: Kompetencia-felfogások és kompetencia modellek, Kulcskompetenciák típusai, Kompetenciák fejlesztési lehetőségei.
  3. A "Tanuló szervezet és megtartás" című kurzus (5. szemeszter) célja, hogy a hallgatók betekintés kapjanak a tudás és tanulás fogalmi rendszerébe, illetve a tudásmenedzsment szerkezeti, felépítésébe és gyakorlati megközelítésébe. Témakörök: A tudás, A tanulás, Tudásmenedzsment, Ember a rendszerben, Munkaerő-megtartás a kulcsmunkakörökben,
  4. A "Munkaerőpiaci elemzések" című kurzus (6. szemeszter) alapvető célja, hogy a hallgatók felismerjék, hogy a gazdasági szervezetekben végzett makroökonómiai/munkaerőpiaci elemzések jelentősen hozzájárulnak az emberi erőforrás megtartásához. Témakörök: A munkaerőpiac sajátosságai,  A munkaerőpiaci jelenségekre vonatkozó adatgyűjtés módszerei, A gazdasági aktivitás, A foglalkoztatottság, A munkanélküliség, Regionális munkaerő-gazdálkodás és területfejlesztés.