Nemzetközi projektek

 

Erasmus+ 60

2022-2025 között nemzetközi együttműködés keretei között az Erasmus+ 60 elnevezésű, Erasmus+ KA2-es stratégiai partnerségi projekt szakmai megvalósításában vesz részt Dorner Helga, intézetigazgató, valamint az intézeti oktatók közül Gulyás Barnabás, Kovács Zsuzsa, Schiller Emese. A projekt elsődleges célja, hogy a 60 évnél idősebb generáció is aktívan bekapcsolódhasson és részt vegyen a felsőoktatás által nyújtott tanulási lehetőségekben. Az ELTE által vezetett alprojekt kiemelt fókusza az intergenerációs tanulás változatos formái és támogatásának lehetőségei, várható eredménye egy olyan módszertani Toolkit kidolgozása, amely szakmai ajánlásokkal segíti az intergenerációs programok eredményes megvalósítását a felsőoktatási intézményekben. A kooperáció egyik lényeges elemét képezi egy olyan kísérleti program kidolgozása a cseh és horvát partnerekkel, amely az intézet közösségszervezés BA képzésében résztvevő hallgatóit vonja be együttműködő tanulási projektekbe az idős generációval.

További információk kérhető Gulyás Barnabástól (gulyas.barnabas@ppk.elte.hu).

 

CHARM-EU Szövetség WP5 Mobilitási munkacsoport 

2019 januárjában az Eötvös Loránd Tudományegyetem hivatalosan szövetségre lépett a Barcelonai Egyetemmel, a Trinity College Dublinnal, az Utrechti Egyetemmel, és a Montpellier-i Egyetemmel, megalapítva a CHARM-EU (Challenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile European University) Szövetséget, amely támogatást nyert az Európai Bizottság által kiírt „European Universities Initiative” nevű pályázaton 2019-ben. A CHARM-EU Szövetség célja, hogy új felsőoktatási intézményt hozzon létre, amely a tagok által közösen működtetve kínál majd kihívásalapú, széleskörben hozzáférhető, a partnerek évszázados oktatási és kutatási hagyományaira építő, és a mobilitási lehetőségeket a lehető legnagyobb mértékben kiaknázó oktatási programokat kezdetben mester-, majd alap- és doktori szinten is. A CHARM-EU Szövetségben a munka kilenc munkacsomag (work package - WP) keretében folyik, mindegyik csoport munkájában részt vesz mindegyik tagegyetem. Az FTI munkatársai a WP5 Mobilitási munkacsoport vezetésének tagjaként és szakértői szerepkörben egyaránt segítik egy innovatív mobilitási koncepció és keretrendszer kialakítását. További információ Dr. Káplár-Kodácsy Kingától (kaplar-kodacsy.kinga@ppk.elte.hu) és Erdei Lucától (erdei.luca@ppk.elte.hu) kérhető.

 

How Long is Too Long? 

A How Long is Too Long (HLITL) című Erasmus+ KA2 kutatás-fejlesztési projekt célja, hogy a felsőoktatási intézmények vezetőinek és a felsőoktatási nemzetközi irodák dolgozóinak lehetővé tegye a mobilitási stratégiák átalakítását és fejlesztését, a kulcskompetenciákra irányuló mobilitási típusok kidolgozását, például a távoktatás és a fizikai mobilitás elemeit ötvöző blended learning mobilitási típusokat és ezeknek a programoknak minél szélesebb körű elérhetőségét a hallgatók körében. Az FTI munkatársai az 1. szellemi termék (IO1) megírását vezették a projektben, amelynek keretében a szisztematikus szakirodalmi elemzés módszerével tárták fel, hogy miként befolyásolja a hallgatói mobilitás hossza, illetve modalitása a mobilitás során fejleszthető kompetenciák egyes csoportjainak fejlődését. A projektről, annak eredményeiről további információ Erdei Lucától (erdei.luca@ppk.elte.hu) és Dr. Káplár-Kodácsy Kingától (kaplar-kodacsy.kinga@ppk.elte.hu) kérhető.