Szervezet- és Vezetéspszichológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport célja a szervezet- és vezetéspszichológia témáinak korszerű szempontok szerinti, legújabb trendekhez igazodó kutatása. Kutatócsoportunk a szervezeti és a vezetői sikeresség szempontját helyezi a középpontba, ennek tükrében vizsgálja a vezetéssel és a szervezeti jellemzőkkel kapcsolatos kiemelt kérdéseket.  A szervezeti és vezetői sikeresség kutatásában a sikeresség különböző értelmezései mellett a sikerességet befolyásoló tényezők, és azok kapcsolatainak megismerésére törekszünk. Legfontosabb kutatási témáink:

- szervezeti és vezetői siker reprezentációk,
- sikerre és kudarca adott válaszok, normák, értékek, szervezeti kultúra szerepe,
- proaktivitás, innováció, és kockázatvállalás melletti elköteleződés,
- vezetői döntési folyamatok,
- vezetői befolyásolás, hatalom,
- különféle deviáns szervezeti, vezetői viselkedések, előítéletek hatásai,
- vezetők fejlődése, fejlesztése,
- a szervezeten belüli egyének és csoportok motivációi, elköteleződése, elégedettsége,
- pszichológiai tőke, bizalom
- a szervezetek virtuális kapcsolatai, on-line megjelenései.

Kutatócsoportunk küldetése, hogy a hazai szervezet és vezetéspszichológia meghatározó műhelyévé váljon, eredményeit a nemzetközi szakmai közösséggel is megismertesse, elfogadtassa.


Vezetés

Faragó Klára kutatócsoport-vezető, professor emeritus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5630
Szoba: 321
E-mail: farago.klara@ppk.elte.hu

Tagok

Buzás Barnabás kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: +(36-1) 461-2600 / 5636
Szoba: 320
E-mail: buzas.barnabas@ppk.elte.hu
Fliegh Fruzsina kutatócsoport tag, hallgató
Frankó Luca kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600/ 5636
Szoba: 320
E-mail: franko.luca@ppk.elte.hu
Kádi Anna kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5684
Szoba: 319
E-mail: kadi.anna@ppk.elte.hu
Kiss Orhidea Edith kutatócsoport tag, egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5653
Szoba: 318
E-mail: kiss.orhidea@ppk.elte.hu
Marót Janka kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Mihály Nikolett kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5636
Szoba: 320
E-mail: mihaly.nikolett@ppk.elte.hu
Mittich Boglárka kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Simon Adél Csenge kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Simon Evelin kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Szathmári Edit kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5636
Szoba: 318
E-mail: szathmari.edit@ppk.elte.hu

Oktatók, kutatók

Hain Ferenc egyetemi adjunktus
Szoba: 320
E-mail: hain.ferenc@ppk.elte.hu