Tematikák

Közösségszervezés BA tárgytematikák

A közösségszervezés alapszak hiteles tárgytematikái IIG azonosítót és jelszót használva letölthetők az ELTE polgárok által. A tárgytematikák felhasználhatók más szakon kért kreditelismeréshez. A teljesített kurzusokról igazolást a Tanulmányi Hivatal állít ki (ppkto@ppk.elte.hu). A tárgytematikák eredeti, papír alapú példánya a szakot gondozó Felnőttképzés-kutatási és Tudásmendzsment Intézet titkárságától kérhető (fti@ppk.elte.hu).

(A tárgytematika letöltéséhez a kurzus nevére kell kattintani.)

 

Közösségszervezés BA mintatanterv
(részletes tantervi háló)
Tanegységkód 2020 Tanegységkód 2018 Tanegységkód 2017 Tárgy címe
KOZB20-101 KOZB18-101 KOZH17-101 Pszichológia alapjai 
KOZB20-102 KOZB18-102 KOZH17-102 Filozófia
KOZB20-103 KOZB18-103 KOZH17-103 Szociológia alapjai 
KOZB20-104 KOZB18-104 KOZH17-104 Bevezetés a jogtudományba
KOZB20-105 KOZB18-105 KOZH17-105 Szaknyelvi és idegennyelvi alapok
KOZB20-106 KOZB18-106 KOZH17-106 A kommunikáció elmélete és gyakorlata 1. 
KOZB20-107 KOZB18-107 KOZH17-107 A kommunikáció elmélete és gyakorlata 2. 
KOZB20-108 KOZB18-108 KOZH17-108 Művelődéstudományok 1. 
KOZB20-109 KOZB18-109 KOZH17-109 Művelődéstudományok 2. 
KOZB20-110 KOZB18-110 KOZH17-110 Uniós ismeretek 1.
KOZB20-111 KOZB18-112 KOZH17-112 Általános menedzsment 
KOZB20-112 KOZB18-113 KOZH17-113 Kutatásmódszertan alapjai 
KOZB20-113 KOZB18-114 - Közművelődési alapismeretek
KOZB20-114 KOZB18-115 KOZH17-114 A közösségfejlesztés alapjai 1. 
KOZB20-115 KOZB18-116 KOZH17-115 A közösségfejlesztés alapjai 2. 
KOZB20-116 KOZB18-117 KOZH17-116 Közösségek működési mechanizmusai 1. 
KOZB20-117 KOZB18-118 KOZH17-117 Közösségek működési mechanizmusai 2. 
KOZB20-118 KOZB18-119 KOZH17-118 A kultúraközvetítés alapjai 
KOZB20-119 KOZB18-120 KOZH17-119 Ifjúsági kultúra és média 
KOZB20-120 KOZB18-121 KOZH17-120 A kultúraközvetítés gyakorlata 
KOZB20-121 KOZB18-122 KOZH17-121 Nonprofit szektor 1. 
KOZB20-122 KOZB18-123 KOZH17-122 Nonprofit szektor 2. 
KOZB20-123 KOZB18-124 KOZH17-123 Az egész életen át tartó tanulás elmélete és gyakorlata 1.
KOZB20-124 KOZB18-125 KOZH17-124 Az egész életen át tartó tanulás elmélete és gyakorlata 2.
KOZB20-125 KOZB18-126 KOZH17-125 Az emberierőforrás-fejlesztés elmélete és gyakorlata 1.
KOZB20-126 KOZB18-127 KOZH17-126 Az emberierőforrás-fejlesztés elmélete és gyakorlata 2.
KOZB20-127 KOZB18-128   Ifjúságszociológia
KOZB20-128 KOZB18-129 KOZH17-127 Szakmai gyakorlat (80 óra/félév)
KOZB20-HF-101 KOZB18-HF-101 KOZH17-128 A felnőttképzés tervezése
KOZB20-HF-102 KOZB18-HF-102 KOZH17-129 A felnőttképzés módszertana 1.
KOZB20-HF-103 KOZB18-HF-103 KOZH17-130 A felnőttképzés módszertana 2.
KOZB20-HF-104 KOZB18-HF-104 KOZH17-131 A felnőttképzés jogi és szakpolitikai kérdései 1. 
KOZB20-HF-105 KOZB18-HF-105 KOZH17-132 A felnőttképzés jogi és szakpolitikai kérdései 2. 
KOZB20-HF-106 KOZB18-HF-106 KOZH17-133 A humánfejlesztés módszertani kérdései 
KOZB20-HF-107 KOZB18-HF-107 KOZH17-134 Projektmenedzsment és marketing a humánfejlesztésben 1.
KOZB20-HF-108 KOZB18-HF-108 KOZH17-135 Projektmenedzsment és marketing a humánfejlesztésben 2.
KOZB20-HF-109 KOZB18-HF-109 KOZH17-136 Kompetencia alapú képességfejlesztés a humánfejlesztésben 
KOZB20-HF-110 KOZB18-HF-110 KOZH17-137 Szakirányú szakmai gyakorlat (160 óra/félév)
KOZB20-IKF-101 KOZB18-IKF-101 - Az ifjúsági munka alapjai 
KOZB20-IKF-102 KOZB18-IKF-102 - Az ifjúsági munka területei
KOZB20-IKF-103 KOZB18-IKF-103 - Az ifjúsági munka technikái 
KOZB20-IKF-104 KOZB18-IKF-104 - Az ifjúsági munka módszertana 
KOZB20-IKF-105 KOZB18-IKF-105 - Az ifjúsági munka menedzsmentje
KOZB20-IKF-106 KOZB18-IKF-106 - Projektmenedzsment és marketing az ifjúságsegítésben 1.
KOZB20-IKF-107 KOZB18-IKF-107 - Projektmenedzsment és marketing az ifjúságsegítésben 2.
KOZB20-IKF-108 KOZB18-IKF-108 - Kompetencia alapú képességfejlesztés az ifjúságsegítésben
KOZB20-IKF-109 KOZB18-IKF-109 - Szakirányú szakmai gyakorlat (160 óra/félév)
KOZB20-KKF-101 KOZB18-KKF-101 - A kultúraközvetítés intézményei és színterei
KOZB20-KKF-102 KOZB18-KKF-102 - Kulturális turizmus
KOZB20-KKF-103 KOZB18-KKF-103 - Kulturális szervezetek és intézmények működési mechanizmusai
KOZB20-KKF-104 KOZB18-KKF-104 - Modern közmenedzsment a kultúrában 1.
KOZB20-KKF-105 KOZB18-KKF-105 - Modern közmenedzsment a kultúrában 2.
KOZB20-KKF-106 KOZB18-KKF-106 - Közösségi fejlesztés és beavatkozás 
KOZB20-KKF-107 KOZB18-KKF-107 - Közösségi tanulmányok, kultúrakutatások
KOZB20-KKF-108 KOZB18-KKF-108 - Rendezvényszervezés
KOZB20-KKF-109 KOZB18-KKF-109 - Kompetencia alapú képességfejlesztés a kultúraközvetítésben 
KOZB20-KKF-110 KOZB18-KKF-110 - Szakirányú szakmai gyakorlat (160 óra/félév) 
KOZB20-SZD KOZB18-SZD  KOZH17-SZD Szakdolgozat (követelmények a TH honlapján)
- KOZB18-111 KOZH17-111 Uniós ismeretek 2.