Program

A "Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia 2023" részletes programja letölthető innen. A részletes programban olvashatók a szimpóziumok és szekciók címei, előadói.

Időpont: 2023. október 25.

Helyszín: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

 

Ajánljuk Dr. Dorner Helga habilitált egyetemi docens, a konferencia szervezője által készített interjúsorozatot, melynek 2023 nyarán megjelenő részletei a konferenciára meghívott felsőoktatási szakemberek gondolataiból adnak körképet mintegy reflektálva a felsőoktatás-pedagógiai fejlesztőmunkára.

Kulturális programajánló: Art Brut kiállítás&vásár - A Moravcsik Alapítvány tárlata pszichiátriai betegséggel élő művészek alkotásaiból az ELTE PPK-án 2023. október 19-27. között. Az egy héten át megtekinthető kiállításra a galéria képeiből válogattunk. Az alkotások meg is vásárolhatóak, ezzel is támogatva az Alapítvány munkáját és törekvéseit.

 

9:00 Megnyitó


9:15-10:15 Plenáris előadás

What can we collectively learn from the research on student learning?

Lynn McAlpine, Honorary Research Fellow, University of Oxford (UK), Emerita Professor, McGill University (CA)


10:15-10:30 Kávészünet


10:30-12:00 Szimpóziumok

A pályaszocializációs gyakorlatok kapcsán kialakuló együttműködés a tanárképzésben (210. terem)

A reflexió szerepe a felsőoktatás-módszertani fejlesztésekben (211. terem)

Szervező: Rapos Nóra (ELTE)

Szervező: Dósa Kata (BCE) - Dringó-Horváth Ida (KRE)

K. Nagy Emese (ME)

A Miskolci Egyetem gyakorlatorientált tanárképzése

Dósa Kata, Folmeg Márta, Tóth Katalin (BGE):

Két legyet egy csapásra – tanulássegítés és kurzusfejlesztés félévközi hallgatói visszajelzések segítségével

Chrappán Magdolna (DE):

A Debreceni Egyetem pályaszocializációs gyakorlatának megfontolásai és az együttműködés keretei

Tóth-Mózer Szilvia, Lénárt Krisztina, Visnovitz Ferenc (ELTE):

Színek és évek: Az oktató mint kurzusdesigner - oktatói és oktatásfejlesztői reflexiók

Arató Ferenc, Híves-Varga Aranka (PTE):

Pályaszocializációs gyakorlatok a PTE új tanárképzési programjában

Dringó-Horváth Ida, T. Nagy Judit (KRE):

Oktatásinformatikai képzések a KRE-n – Trendek és összefüggések

Rapos Nóra, Lénárd Sándor, Czető Krisztina, Tókos Katalin (ELTE):

A pályaszocializációs gyakorlatok rendszere az ELTÉ-n

Balogh Edit, Chodelkáné Babócsy Ildikó, Krajcsovicz Ágnes, Magócs Éva Ildikó, Nagy Márió Tibor, Racsko Réka (OH):

Induljunk ki az eredményekből! - A tanulói hatékonyság növelésének eszközei


12:00-13:30 Szekcióprogramok I.

Disciplinary approaches in teaching and learning in HE

210. terem

Diszciplináris jógyakorlatok

 

208. terem

Hallgatói kompetenciák fejlesztése

211. terem

Oktatói munka professzionalizációja és támogatása

213. terem

Szekció 1.

Medgyes Péter

Szekció 2.

Kopp Erika

Szekció 3.

Horváth László

Szekció 4.

Halász Gábor

Anthea Moravánszky (SZTE):

Evolution Process towards a Flipped Classroom Approach: A Case Study of an Engineering Moduléi in Higher Education

Füzesi István, Szalay Luca (NKE):

Tanárok és hallgatók véleménye a kémiai kísérleteket terveztető feladatlapokról

Fajt Balázs, P. Márkus Katalin, Bánhegyi Mátyás (BGE):

A nyelvtanulási motiváció és a szótárhasználat néhány összefüggése

Káplár-Kodácsy Kinga (ELTE):

A mentori támogatás továbbgyűrűző hatásai a felsőoktatában: erőforrásnövelés és munkaerőmegtartás pedagógiai módszerekkel

Juhász-Dóra Katalin (BGE):

Training and practice in hotel management education: Lessons learned from a Virtual Exchange Project

Csizér Kata, Albert Ágnes (ELTE):

Kitartás és érdeklődés a nyelvtaulásban: A grit jelenség vizsgálata Magyarországon angolszakos egyetemisták körében

Vinczéné Fekete Lídia (BCE):

Személyes és tanulási készségek – az angol nyelvű tréningek tapasztalatai

Folmeg Márta, Fekete Imre, Mészárosné Kóris Rita (BGE):

Egyetemi oktatók fejlesztési szükségletei az angol nyelvű oktatásra való átállással összefüggésben

Szamosi Barna, DiFiore-Czipczer Rita (EKE):

Project-based training in language teacher education

Schultz Éva, Asztalos Réka, Nagy Adrienne, Pál Ágnes, Petykó Csilla (BGE):

Hatásos történetek - digitális történetmesélés módszer alkalmazásának tapasztalatai a felsőoktatásban 

Csillik Olga, Daruka Magdolna, Perényi Andrea (BCE):

Gólyakeltető – a soft skill fejlesztés első lépései

Frányó Zsófia (BGE-ELTE):

Oktatói célok, küldetések és a hallgatóközpontú oktatás összefüggései

Simon Krisztián (PTE):

The need for practicality and flexibility: A longitudinal study involving pre-service English teachers

Valentné Dr. Albert Éva Mária (SE): 

Innovatív projektek és azok hasznosulása a természettudományos tárgyak oktatásában (Lapbook és Geomatech)

Patakiné Bősze Júlia, Kovács Rita Ilona (ELTE):

Egyetemistáknál is fejlesztendő: időmenedzsment és életmód

Kocsis Zsófia, Hrabéczi Anett  (DE):

Felsőoktatás-pedagógiai kihívások és az oktatói jóllét összefüggései egy kvalitatív kutatás tükrében

Csontos Tamás, Csontosné Buzás Zsuzsa, Maródi Ágnes, Tóth Alisa (KRE):

Investigating the Development of Teacher Candidate’s Research Competency

Zöldy Máté (BME):

A Járműmérnök képzés kompetencia alapú fejlesztése

Szabó Dóra (DE): Egyetemista hallgatók információszerzési szokásai

Kövecsesné Gősi Viktória (SZE):

Felsőoktatás-pedagógiai műhelymunkák a Széchenyi István Egyetemen


13:30-14:30 Kávészünet


14:30-16:00 Szekcióprogramok II.

International perspectives on teaching and learning

210. terem

 

Mentorálás, mentori munka

208. terem

Hallgatói élmény és életút

211. terem

Digitalizáció, mesterséges intelligencia

213. terem

Szekció 5.

Nguyen Luu Lan Anh

Szekció 6.

Káplár-Kodácsy Kinga

Szekció 7.

Stéger Csilla

Szekció 8.

Rónay Zoltán

Natia Bendeliani (ELTE):

Constructing the model of conceptions of teaching problem solving in higher education institution

Biró Éva, Korpics Márta Katalin (NKE):

Lorántffy Zsuzsanna Mentorprogram - a társadalmi felelősségvállalás egyedi formája a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Vizdák Károly, Ásványi Katalin (BCE):

Hallgatói életúttervezés a Corvinuson - vedd kezedbe a jövődet Te is!

Molnár Tamás (DE):

Mesterséges intelligencia és ChatGPT használata az oktatásban

Bernhardt Renáta, Furcsa Laura (EKE-BGE):

Lessons from a metaphor study on rethinking student feedback

Korpics Márta Katalin, Bajnok Andrea, Kriskó Edina (NKE):

Komplex mentori program a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Di Blasio Barbara, Szigeti Mónika Veronika (PTE):

A hallgatói kiégés és a sikeres pályaszocializáció összefüggései

Pitlik László, Sipos Péter, ifj. Pitlik László (KJE):

2DM-alapú oktatásmódszertani kísérletek

Beste Yildirim (ELTE):

Academic Development Systems in Turkish Universities

Mrázik Julianna (PTE):

Kezdő szakértők és szakértő kezdők. A szakértő is volt kezdő.

Lukács András (BGE):

SH-s hallgatók érdeklődése a magyar kultúra iránt

Pitlik László, Rácz Lívia, ifj. Pitlik László (KJE):

ChatGPT-alapú neveléstudományi / oktatásmódszertani kísérletek (esettanulmány-részletek)

Nazgul Sulaimanova, Csereklye Erzsébet, Gordon-Győri János (ELTE):

Narratives of challenge and resilience: internationalization of doctoral schools of education

 

 

Pitlik László, Váradi Dániel, ifj. Pitlik László (KJE):

Mesterséges intelligencia-alapú oktatásmódszertani kísérletek (esettanulmány-részletek)

Németh Balázs (PTE):

Digital Tools for Professional Development: Roles of HEIs in Raising Competences of Teachers Developing Basic Skills of Adult Learners

 

 

 

 

 

   

 


16:00-16:15 Kávészünet


16:15-17:45 Szekcióprogramok III.

Oktatásszervezés hagyomáyos kereteken innen és túl

213. terem

Az egyetem társadalmi kapcsolatai

211. terem

Szakmai szocializáció

208. terem

Pedagógusok, pedagógusképzés

210. terem

Szekció 9.

Hunyady György

Szekció 10.

Fábri György

Szekció 11.

Kraiciné Szokoly Mária

Szekció 12.

Podráczky Judit

Kispál-Podrácz Gyöngyi, Csehné Papp Imola (ELTE):

A nem formális tanulás eszközeinek lehetőségei és hatékonysága a felsőoktatásban

Horváth Orsolya (Századvég):

Innovációs központok a felsőoktatás szolgálatában

Benedek András (BME):

Szakképzés-pedagógiai kutatások a modellváltás évtizedében

Gyarmathy Éva, Pap Judit; Szabó Zénó; Turmezei Mónika (AVKF):

Módszertan és annak átadási útjai a pedagógusképzésben – A megismerő-fejlesztő tanulási környezetet támogató módszertani műhely

Kálmán Orsolya (ELTE), Kovács István Vilmos (ELTE), Kozma Borbála (SOTE-ELTE):

Felsőoktatás-pedagógiáról projekt alapú tanulással

Kozma Tamás (DE):

A város és egyeteme

Kovács Zsuzsa, Pongor-Juhász Orsolya, Szulovszky Mária (ELTE):

A felsőoktatás szerepe a folyamatos szakmai fejlődés támogatásában – az elmélet-gyakorlat integráció lehetőségei

Serfőző Mónika, Sándor Mónika (ELTE):

Kihívások a koragyermekkori pedagógusjelöltek képzésében a köznevelés válsághelyzetében

Bacsa-Bán Anetta, Cserné Adermann Gizella (DUE):

Hogyan szervezzük a tanulási folyamatokat? -Jó gyakorlatok a pozitív pedagógia alkalmazására a felsőoktatás két különböző populációjában

Polyák Gábor (ELTE):

Közéleti kérdések az egyetemi oktatásban

Fazekas Ágnes (ELTE):

Szakmai kompetenciák erősítése eltérő munkaterületeken

Birta-Székely Noémi (BBTE)

A szakmai önismeret és a mentális egészség összefüggései gyakorló pedagógusok és tanárszakos hallgatók körében

Csehné Papp Imola (ELTE):

Empirikus eredmények a hallgatók oktatási formákkal kapcsolatos attitűdjéről a társadalomtudományi tantárgyak esetében

Kocsis Zsófia (DE): A felsőoktatási hallgatók kompetenciáinak vizsgálata és az egyetem munkaerőpiacra való felkészítő szerepének vizsgálata

Juhász Erika (DE):

Szak- és szakmafejlesztés a közművelődésben

Szállassy Noémi, Erős Nándor (BBTE):

A romániai pedagógusok véleménye a gyermekek szexuális fejlődéséről és neveléséről

Márföldi Anna, Petzné Tóth Szilvia, Nagy Zsolt (SZE):

Az informális tanulás-tanítás digitális lehetőségei a tanári- és műszaki képzésekben

Kovács Zsuzsa, Gulyás Barnabás, Schiller Emese, Dorner Helga (ELTE):

A felsőoktatás szerepe az aktív idősödés támogatásában – egy műhelyprogram tanulságai

 

 


17:45-18:00 Plenáris zárás