Andragógia MA

Andragógia MA

A jelenleg érvényes mintatanterv az ANDM17. A korábbi mintatanterven kizárólag előzetes egyeztetés szerint hirdetünk kurzusokat, forduljon az intézeti oktatásszervezőhöz az fti@ppk.elte.hu címen még a tárgyfelvételi időszak előtt. A mintatantervek a Tanulmányi Hivatal honlapjáról kereshetők ki a munkarend és a felvétel féléve szerinti szűréssel.

Szakos tájékoztató prezentáció

 

Az ideális jelentkező

Alapvető kérdésekben tájékozott a felnőttképzés világában, és ezen a területen szeretné továbbfejleszteni magát. Célja, hogy szakemberként kapcsolódhasson be az élethosszig tartó tanulás jelenségvilágába, szervező, irányító, kutató tevékenységével segítse annak fejlődését, programfejlesztőként, felnőttképzési és szakképzési stratégiai döntések megalapozójaként hozzájáruljon az andragógia tudományának és felnőttképzés intézményeinek fejlődéséhez.

A belépéshez szükséges szakok

A képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik képesek felnőttoktatási és -képzési intézmények és szervezetek vezetésére és irányítására, stratégiai tervezési és szervezési feladatainak teljes körű ellátására, felnőttképzési kurrikulumok fejlesztésére, a képzési folyamat minőségbiztosítási feladatainak koordinálására, a felnőttképzési szolgáltatásokkal összefüggő tanácsadás nyújtására, felnőttképzés kutatások tervezésére és megvalósítására, előzetes tudásmérési eszközök használatára, hagyományos és elektronikus tananyagok és módszerek innovációjára. Ismerik az emberi erőforrás fejlesztésre irányuló európai tendenciákat, a felnőttképzés stratégiai- és feltételrendszerét, a felnőttképzés jogszabályi környezetét, finanszírozási formáit, a képzés tervezési és irányítási folyamatait, a különböző felnőttképzési célcsoportok jellemzőit és igényeit, a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására, andragógiai kutatások megvalósítására.

Főbb tárgyak

A hallgatók megismerkednek az andragógia társadalomtudományi aspektusaival, intézmény- és tevékenységrendszerével, jogi szabályozásával, finanszírozásával, az európai oktatáspolitikai trendekkel; az andragógiai elméletekkel; a felnőttképzés módszertanának kérdéseivel, a felnőttképzési kurrikulumok tervezésével, a kompetencia-alapú és moduláris képzések fejlesztésével, értékelésével, minőségfejlesztéssel, a kutatásmódszertan kérdéseivel; a felnőttképzés menedzsmentjével, a pályaorientáció-pályakorrekció világával.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

okleveles andragógus.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett hallgatók elhelyezkedhetnek állami, profitorientált és nonprofit felnőttképzési és szakképző szervezetekben, továbbképző központokban, a felnőttképzés tervezésével, irányításával fejlesztésével, andragógiai kutatásokkal foglalkozó intézményekben, szervezetekben.

Továbbtanulási lehetőségek

Az andragógiai mesterképzési szakot végzettek a Neveléstudományi Doktori Iskolában folytathatják tanulmányaikat.

Felvételi információ

Szakfelelős

Dr. Fábri György, habilitált egyetemi docens

e-mail: fabri.gyorgy@ppk.elte.hu

A szombathelyi andragógia mesteszakos képzést az ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézete szervezi.