Andragógus tanár MA

 

Andragógus tanár MA szigorlat és záróvizsga tételsorok

Andragógus tanár MA szigorlat tételsor

Andragógus tanár MA záróvizsga tételsor

 

Tájékoztató

A tanulmányaikat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján (azaz 2012.09.01-től) megkezdő hallgatók
- a hallgatói jogviszony megszűnését követő 2 éven belül bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehetik a záróvizsgát;
- az Egyetem a záróvizsga letételét az abszolutórium kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti*;
- a hallgatói jogviszony megszűnését követő 5.év eltelte után záróvizsga nem tehető.

* feltétel: A záróvizsgázó szóbeli felelete a jelen honlapon elérhető, hatályos tételsor alapján történik.