Záróvizsga

 

ZÁRÓVIZSGA INFORMÁCIÓK KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS BA SZAKOS HALLGATÓKNAK

 

Tájékoztató

A tanulmányaikat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján (azaz 2012.09.01-től) megkezdő hallgatók
- a hallgatói jogviszony megszűnését követő 2 éven belül bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehetik a záróvizsgát;
- az Egyetem a záróvizsga letételét az abszolutórium kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti*;
- a hallgatói jogviszony megszűnését követő 5.év eltelte után záróvizsga nem tehető.

* feltétel: A záróvizsgázó szóbeli felelete a jelen honlapon elérhető, hatályos tételsor alapján történik.

Záróvizsgára jelentkezés

Záróvizsgára jelentkezés a Neptunban. A késedelmes záróvizsga jelentkezés illetékköteles. Bővebb információk...

Akik portfólió típusú szakdolgozatot választottak, kérjük, hogy a záróvizsga jelentkezéskor címként ezt adják meg: Portfólió.


Záróvizsga tételsor

Záróvizsga tételsor a 2022/23. tanévtől

A tételsor - törzstételek valamennyi közösségszervezés BA alapszakos hallgató számára

B tételsorok szakirányonként:

Humánfejlesztés 

Ifjúsági közösségszervezés

Kulturális közösségszervezés


Záróvizsga időpontja, helyszíne

A záróvizsga tervezett időpontja a 2022/23. tanév II. (tavaszi) félévében:  2023. június 19-23. 

A záróvizsga helyszíne: ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. A hallgatói beosztást a Tanulmányi Hivatal a honlapján teszi közzé.


Záróvizsga menete

A közösségszervezés BA záróvizsga két részből áll:

  1. Az első rész a szakdolgozat megvédése: 10 perces, 10 diából álló prezentáció (egyéb formai követelmény a diasorra vonatkozóan nincs), amelyben a hallgató bemutatja a szakdolgozatát, válaszol az írásban kapott bírálati kérdésekre, reflektál a bizottság által megfogalmazott kérdésekre. A védés prezentációt a hallgató elektronikus adathordozón hozza magával a záróvizsgára, annak kezdete előtt a teremben a prezentáláshoz kihelyezett laptop Asztalára lementi, hogy a védés kezdetén a fájl gyorsan, egyszerűen megnyitható legyen.
  2. A záróvizsga második része a fenti tételsorból húzott A és B (szakirányonként) tétel kifejtése. A felelet célja, hogy a bizottság meggyőződjön arról, hogy a hallgató képes átlátni a közösségszervezés és a képzés humánfejlesztés/ifjúsági közösségszervezés/kulturális közösségszervezés szakirányainak főbb kérdéseit, integrálni a megszerzett ismereteket.

Az online záróvizsgára dékáni engedélyt kapott hallgatóknak szóló tájékoztató letölthető innen.