Andragógia BA

Andragógia BA

Tájékoztató

A tanulmányaikat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján (azaz 2012.09.01-től) megkezdő hallgatók
- a hallgatói jogviszony megszűnését követő 2 éven belül bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehetik a záróvizsgát.
- az Egyetem a záróvizsga letételét az abszolutórium kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti.
- a hallgatói jogviszony megszűnését követő 5.év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A tanulmányaikat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv. 60 § (4) pontja) alapján (azaz 2006.09.01. és 2012.08.31. között) megkezdő hallgatók
- tanulmányaikat változatlan szakmai követelmények és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával befejezhetik.
-  a záróvizsga letétele határidő nélküli, de a végbizonyítvány kiállításától számított 7. év elteltével az Egyetem feltételhez kötheti.